Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2019 r

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Gmina Bojanów                      
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
                                

 Bojanów 20.05.2019


                                 
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30.000 euro


1.    Opis przedmiotu zamówienia:

Część I
„Dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki niesortowanej o frakcji 0/31,5 mm (gat.1, w tym: 70% frakcja gruba, 30% frakcja wypełniająca – drobna ) w ilości 2000 ton  z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2019 roku”
 
2.    Wartość zamówienia oszacowano w dniu 30.04.2018 na kwotę: 83.640,00 zł. brutto /osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych/ co  stanowi
równowartość 19.3984 euro (1euro = 4.3117 zł),   cena za 1 tonę mieszanki niesortowanej 0/31,5 mm wynosi 34,00 zł. netto. /trzydzieści cztery złote 00/100/
co  stanowi równowartość 7,8855 euro (1euro = 4.3117 zł) na podstawie oferty wykonawcy.

Część II
„Dostawa kruszywa typu lorresta o frakcji 0/10mm w ilości 70 ton oraz 0/60 mm  w ilości 70 ton z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2019 roku”.

3.    Wartość zamówienia oszacowano w dniu 30.04.2018 na kwotę: 4.305,00 zł. brutto /cztery tysiące trzysta pięć złotych 00/100/ co  stanowi równowartość 998,4461 euro (1euro = 4.3117 zł),   cena za 1 tonę kruszywa typu lorresta frakcja 0/10 mm wynosi 23,00 zł. netto. /dwadzieścia trzy złote /, co  stanowi równowartość 5,3343 euro (1euro = 4.3117 zł) na podstawie oferty wykonawcy, cena za 1 tonę kruszywa typu lorresta frakcja 0/60 mm wynosi 27,00 zł. netto. /dwadzieścia siedem złotych/ co  stanowi równowartość 6,2620 euro (1euro = 4.3117 zł) na podstawie oferty wykonawcy.
4.    Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bojanowie.
5.    W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

Część I:
1)    F.H.U. KAMKO
Kamil Gil
36-003 Przewrotne, Hucisko 76
Cena brutto oferty: 115.620,00 zł, cena netto za 1 tonę: 47,00 zł.

2)    F.H.U. M-S TRANS
Mateusz Surowaniec
37-403 Pysznica, Krzaki, ul. Zielona 15
Cena brutto oferty: 103.320,00 zł, cena netto za 1 tonę: 42,00 zł.

3)    F.H.U. KAROSS
Karolina Kotwica-Surowaniec
37-433 Pysznica, Krzaki, ul. Zielona 15
Cena brutto oferty: 108.486,00 zł, cena netto za 1 tonę: 44,10 zł.

4)    P.H.U. „OKTAN”
Stanisław Bednarz
36-053 Kamień Nr 199
Cena brutto oferty: 122.360,40 zł, cena netto za 1 tonę: 49,74 zł.

5)    HYDRO-TRANS
Barbara Bolek
39-400 Tarnobrzeg, Stale, ul. Pogodna 17
Cena brutto oferty: 94.218,00 zł, cena netto za 1 tonę: 38,30 zł.

6)    TRANSPORT USŁUGI LEŚNE
Henryk Lesiczka
37-400 Nisko, Nowosielec 246 B
Cena brutto oferty: 83.640,00 zł, cena netto za 1 tonę: 34,00 zł.


Część II:
1)    HYDRO-TRANS
Barbara Bolek
39-400 Tarnobrzeg, Stale, ul. Pogodna 17
Cena brutto oferty: 4.305,00 zł,     cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 23,00 zł.
                   cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 27,00 zł.


2)    TRANSPORT USŁUGI LEŚNE
Henryk Lesiczka
37-400 Nisko, Nowosielec 246 B
Cena brutto oferty: 4.391.10 zł, cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 21,00 zł.
                                                 cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 30,00 zł.


6.    W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty):

Część I
„Dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki niesortowanej o frakcji 0/31,5 mm (gat.1, w tym: 70% frakcja gruba, 30% frakcja wypełniająca – drobna ) w ilości 2000 ton z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2019 roku”

TRANSPORT USŁUGI LEŚNE
Henryk Lesiczka
37-400 Nisko, Nowosielec 246 B
za cenę: 83.640,00 zł. brutto

Część II
„Dostawa kruszywa typu lorresta o frakcji 0/10mm w ilości 70 ton oraz 0/60 mm  w ilości 70 ton z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2019 roku”.

HYDRO-TRANS
Barbara Bolek
39-400 Tarnobrzeg, Stale, ul. Pogodna 17
za cenę: 4.305,00 zł. brutto

7.    Zapytanie ofertowe zostało zlecone z góry ustalonemu Wykonawcy, na podstawie § 2 ust. 5   Regulaminu, tj.: nie dotyczy  (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty) za cenę netto: nie dotyczy,
cenę brutto: nie dotyczy*.
8.    Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki publiczne w wysokości  87.945,00 zł brutto.
9.    Uzasadnienie wyboru:
Wybrane oferty, są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

10.    Postępowanie prowadził: Robert Sałęga


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-05-20
Udostępniający: Administrator 2019-05-20
Liczba odwiedzin: 409
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę k... Administrator 2019-05-20 09:59:33
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę k... Administrator 2019-05-20 09:58:56