Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn „ Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy Bojanów w 2019 roku”

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

Bojanów 18.01.2019 r.

              PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

„ Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy    Bojanów w 2019 roku”

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 18.01.2019 r. na kwotę: 3.237,79 netto/trzy tysiące dwieście trzydzieści siedem złotych 79/100/ co stanowi równowartość 750,91 euro (1euro = 4.3117 zł), na podstawie oferty wykonawcy.

3. Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Bip Bojanów.

4. W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

Lp.

NAZWA FIRMY

Cena Brutto

1.

DRUK – PUNKT Dariusz Propola, ul. Krynicka 5/5 35-505 Rzeszów

3.982,49 zł

 

2.

BLACKLINE S.C. Izabela Zaliwska-Kupis, Paweł Pinkowski, ul. Chmielewskiego 20c,70-028 Szczecin

4.408,94 zł

 

3.

DMD S.C. Paweł Miturski, Dorota Miturska, ul. Staroniwska 41B, 35-101 Rzeszów

4.510,41 zł

 

4.

GLOBO GROUP Jacek Kania, Grzegorz Kania S.C., ul. Magazynowa 5, 25-565 Kielce

4.710,90 zł

 

5.

HAPRINT TONERY S.C., Przemysław Skowroński, Maciej Werkowski, Ustowo 40M/14, 70-001 Ustowo

4.729,35 zł

 

6.

NETPRINT S.C. Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak, ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim

4.926,15 zł

 

7.

PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka Jawna, ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź

4.972,89 zł

 

8.

Unibit Sp. z o. o., ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice

5.500,56 zł

 

9.

BIURO PLUS Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna, ul. Handlowa 4b, 37-450 Stalowa Wola

6.274,26 zł

 

10.

APJ Przemysław Jarmołowicz, ul. Bema 4/73, 05-480 Karczew

7.007,31 zł

 

11.

Automatyka Biurowa Sp. z o. o., Al. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa

7.127,85 zł

 

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty): „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy Bojanów w 2019”

DRUK – PUNKT Dariusz Propola,

ul. Krynicka 5/5, 35-505 Rzeszów

Cena brutto: 3.982,49 zł

6. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki   publiczne w wysokości ok  5.000,00 zł brutto.

 7. Uzasadnienie wyboru:

    Wybrane oferty, są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

8. Postępowanie prowadziła: Kudłacik Dominika 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-01-21
Udostępniający: Administrator 2019-01-21
Liczba odwiedzin: 567
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn „ Zakup i... Administrator 2019-01-21 13:55:22
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn „ Zakup i... Administrator 2019-01-21 13:55:00
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn „ Zakup i... Administrator 2019-01-21 13:53:29