Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn „Zakup i dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy Bojanów w 2019 roku”

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

Bojanów 18.01.2019 r.   

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1.Opis przedmiotu zamówienia:

„Zakup i dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy Bojanów w 2019 roku”

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 18.01.2019 r. na kwotę: 2.246,87 netto / dwa tysiące dwieście czterdzieści sześć złotych 87/100  co  stanowi równowartość 521,11 euro (1euro = 4.3117 zł), na podstawie oferty wykonawcy.

3.Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Bip Bojanów.

4.W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

 1. F. H. SOFT Marta Mazur, Mariusz Mazur Spójka Jawna

            ul. Prof. L. Chmaja 4, 35-021 Rzeszów

         Cena oferty brutto: 2.763,70 zł.

     5. W wyniku analizy oferty przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty): „ Zakup i dostawa środków czystości dla  Urzędu Gminy Bojanów w 2019 roku”

F. H. SOFT Marta Mazur, Mariusz Mazur Spójka Jawna

  ul. Prof. L. Chmaja 4

35-021 Rzeszów

Cena oferty brutto: 2.763,70 zł.

 6. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki publiczne w wysokości ok  7.000,00 zł brutto.

7. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca zaoferował realizację zadania za najniższą cenę przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przyjęte kryteria oceny- cena 100% uzyskał najwyższą ilość punktów.

8. Postępowanie prowadziła: Kudłacik Dominika


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-01-21
Udostępniający: Administrator 2019-01-21
Liczba odwiedzin: 479
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn „Zakup i... Administrator 2019-01-21 13:41:54
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn „Zakup i... Administrator 2019-01-21 13:41:18