Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn „Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Bojanów w 2019 roku"

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

                          Bojanów 18.01.2019 r.

              

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:

„Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy Bojanów w 2019 roku”

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 18.01.2019 r. na kwotę 4.658,05 zł. netto / cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 05/100  co  stanowi równowartość 1080,33 euro (1euro = 4.3117 zł), na podstawie oferty wykonawcy.

3.Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Bip Bojanów.

4.W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

 

1)F.H.U. KaLLa Rzeszów, Jakub Trześniowski

ul. Warszawska 67b,

35-210 Rzeszów

Cena oferty brutto: 17.844,59 zł

       

2) Resgraph Spółka z o. o.

ul. Boya-Żeleńskiego 19

35-105 Rzeszów

Cena oferty brutto: 5.759,49 zł.

                   

3) Biuro Plus, Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna

ul. Handlowa 4b

37-450 Stalowa Wola

Cena oferty brutto: 5.729,46 zł.

     

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty): „ Zakup i dostawa materiałów biurowych dla  Urzędu Gminy  Bojanów w 2019 roku”

 

 Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra Sp. Jawna

ul. Handlowa 4b

37-450 Stalowa Wola

Cena oferty brutto: 5.729,46 zł.

 

6. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki publiczne w wysokości ok  10.000,00 zł brutto.

7. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca zaoferował realizację zadania za najniższą cenę przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przyjęte kryteria oceny- cena 100% uzyskał najwyższą ilość punktów.

8. Postępowanie prowadziła: Kudłacik Dominika


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-01-21
Udostępniający: 2019-01-21
Liczba odwiedzin: 256