Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2018 roku

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

                           Bojanów 23.04.2018

              PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1.Opis przedmiotu zamówienia:

Część I

„Dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki niesortowanej o frakcji 0/31,5 mm (gat.1, w tym: 70% frakcja gruba, 30% frakcja wypełniająca – drobna ) w ilości 2200 ton  z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2018 roku”

 2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 20.04.2018 na kwotę: 87.945,00 zł. brutto /osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych/ co  stanowi  równowartość 20.396,8272 euro (1euro = 4.3117 zł),   cena za 1 tonę mieszanki niesortowanej 0/31,5 mm wynosi 32,50 zł. netto. /trzydzieści dwa złote 50/100/  co  stanowi równowartość 7,5376 euro (1euro = 4.3117 zł) na podstawie oferty wykonawcy.

Część II

„Dostawa kruszywa typu lorresta o frakcji 0/10mm w ilości 70 ton oraz 0/60 mm  w ilości 70 ton z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2018 roku”. 

3.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 20.04.2018 na kwotę: 4.132,80 zł. brutto /cztery tysiące sto trzydzieści dwa złote 80/100/ co  stanowi równowartość 958,5082 euro (1euro = 4.3117 zł),   cena za 1 tonę kruszywa typu lorresta frakcja 0/10 mm wynosi 24,00 zł. netto. /dwadzieścia cztery złote /, co  stanowi równowartość 5,5662 euro (1euro = 4.3117 zł) na podstawie oferty wykonawcy, cena za 1 tonę kruszywa typu lorresta frakcja 0/60 mm wynosi 24,00 zł. netto. /dwadzieścia cztery złote/ co  stanowi równowartość 5,5662euro (1euro = 4.3117 zł) na podstawie oferty wykonawcy.

4.Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bojanowie.

5.W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

Część I:

1)„GRANKRUSZ” Sp. z o.o.

22-100 Chełm, ul. Stanisława Moniuszki 3

Cena brutto oferty: 113.922,60 zł, cena netto za 1 tonę: 42,10 zł.

 

2)„FHU” Stanisław Łach

36-051 Górno, ul. Pańska 56

Cena brutto oferty: 89.298,00 zł, cena netto za 1 tonę: 33,00 zł.

 

3)FUH „OKSANA TRANS”

27-530 Ożarów, Grochocice 11

Cena brutto oferty: 97.416,00 zł, cena netto za 1 tonę: 36,00 zł.

 

4)TRANSPORT USŁUGI LEŚNE

Henryk Lesiczka

37-400 Nisko, Nowosielec 246 B

Cena brutto oferty: 87.945,00 zł, cena netto za 1 tonę: 32,50 zł.

 

5)LITTRANS 

Łukasz Litwiński

37-400 Nisko, ul. Nowa 30 B

Cena brutto oferty: 99.580,80 zł, cena netto za 1 tonę: 36,80 zł.

 

6)Usługi Transportowo - Sprzętowe

Piotr Faraś

37-433 Bojanów, Stany, ul. Sosnowa 4

Cena brutto oferty: 92.004,00 zł, cena netto za 1 tonę: 34,00 zł.

 

Część II:

1)FHU” Stanisław Łach

36-051 Górno, ul. Pańska 56

Cena brutto oferty: 4.305,00 zł, cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 24,00 zł.

cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 26,00 zł.

 

2)TRANSPORT USŁUGI LEŚNE 

Henryk Lesiczka

37-400 Nisko, Nowosielec 246 B

Cena brutto oferty: 4.132,80 zł, cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 24,00 zł.

cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 24,00 zł.

 

3)Usługi Transportowo-Sprzętowe

 Piotr Faraś

37-433 Bojanów, Stany, ul. Sosnowa 4

Cena brutto oferty: 4.536,30 zł, cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 25,00 zł

cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 28,00 zł

 

6.W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty):

Część I

„Dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki niesortowanej o frakcji 0/31,5 mm (gat.1, w tym: 70% frakcja gruba, 30% frakcja wypełniająca – drobna ) w ilości 2200 ton z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2018 roku

 

TRANSPORT USŁUGI LEŚNE

Henryk Lesiczka

37-400 Nisko, Nowosielec 246 B

za cenę: 87.945,00 zł. brutto

 

Część II

„Dostawa kruszywa typu lorresta o frakcji 0/10mm w ilości 70 ton oraz 0/60 mm  w ilości 70 ton z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych  w 2018 roku”. 

 

TRANSPORT USŁUGI LEŚNE

Henryk Lesiczka

37-400 Nisko, Nowosielec 246 B

 za cenę: 4.132,80 zł. brutto

7.Zapytanie ofertowe zostało zlecone z góry ustalonemu Wykonawcy, na podstawie  § 2 ust. 5   Regulaminu, tj.: nie dotyczy  (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty) za cenę netto: nie dotyczy, 

cenę brutto: nie dotyczy*. 

8.Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki publiczne w wysokości  92.077,80 zł brutto. 

9.Uzasadnienie wyboru:

Wybrane oferty, są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

10.Postępowanie prowadził: Robert Sałęga


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-04-23
Udostępniający: Administrator 2018-04-23
Liczba odwiedzin: 1027
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator 2018-04-23 11:23:02
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator 2018-04-23 11:21:32
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator 2018-04-23 11:21:12
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator 2018-04-23 11:19:43