Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu cenowym dot. usługi ochrony danych osobowych w jednostakch organizacyjnych gminy Bojanów

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  pn. Świadczenie usług związanych z realizacją zadań ochrony danych  w jednostkach organizacyjnych Gminy Bojanów w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”  i innymi obowiązującymi przepisami prawa


I. Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym  rozeznaniu cenowym wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 2
HEBEN  Polska Sp. z o.o.
Ul. Kwiatkowskiego B
39-400 Tarnobrzeg

UZASADNIENIE:
Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz doświadczenia Wykonawcy.  Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia cenę 233,70  zł brutto oraz wykazał ponad 2 letnie doświadczenie w obsłudze jednostek administracji publicznej, przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Pzp. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.
14.00

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium cena 90%

Liczba pkt. w kryterium

doświadczenie 10 %

 

Łączna liczba

punktów

  1.  

M3Mcom Paweł Markiewicz

Ul. Grodkowska 6 lok. 59,

01-461 Warszawa

5,94

10,00

 

15,94

  1.  

HEBEN  Polska Sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego B

39-400 Tarnobrzeg

90,00

5,00

 

95,00

  1.  

4CS Sp. z o.o.

Ul. Kazimierza Wielkiego 7/5

65-047 Zielona Góra

5,22

0,00

5,22

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2018-04-19
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2018-04-19
Liczba odwiedzin: 640
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu ... Agnieszka Kobylarz 2018-04-19 11:57:05
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu ... Agnieszka Kobylarz 2018-04-19 11:51:23