Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Zakup i dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku”

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

                          Bojanów 19.01.2018 r.

              

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.Opis przedmiotu zamówienia:

„Zakup i dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018  roku”

 2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 19.01.2018r. na kwotę: 2.255,30 netto / dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 30/100  co  stanowi równowartość 523,06 euro (1euro = 4.3117 zł), na podstawie oferty wykonawcy.

3. Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bojanowie i na Bip Bojanów.

4.W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

1) Biuro Plus

Lucyna i Adam Koptyra sp. j.

ul. Handlowa 4 b

37-450 Stalowa Wola

Cena oferty: netto 2.727,02 zł. brutto 3.354,26 zł.

 

2) HURT-PAPIER

Ryszard Cebula Sp. Jawna 

ul. Podkarpacka 57B,

35-082 Rzeszów

Cena oferty: netto 2.606,71 zł brutto 3.206.25 zł

       

3)F.H. SOFT Marta Mazur, Mariusz Mazur Spójka Jawna

            ul. Prof. L. Chmaja 4

            35-021 Rzeszów

         Cena oferty: netto 2.255,30 zł. brutto 2.774,02 zł.

 

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty):

„ Zakup i dostawa środków czystości dla  Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku”

F.H. SOFT Marta Mazur, Mariusz Mazur Spójka Jawna

  ul. Prof. L. Chmaja 4

35-021 Rzeszów

Cena oferty: netto 2.255,30 zł brutto 2.774,02 zł.

6. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki publiczne w wysokości ok  7.000,00 zł brutto.

7. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zadania za najniższą cenę przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przyjęte kryteria oceny- cena 100% uzyskał najwyższą ilość punktów.

8. Postępowanie prowadziła: Stańkowska Katarzyna


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-01-22
Udostępniający: Administrator 2018-01-22
Liczba odwiedzin: 816
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Zakup ... Administrator 2018-01-22 14:18:48
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Zakup ... Administrator 2018-01-22 14:11:45