Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku”

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

                          Bojanów 19.01.2018 r.

              

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

„Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku”

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 19.01.2018r. na kwotę 4.167,00 zł. netto / cztery tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 00/100  co  stanowi równowartość 966,44 euro (1euro = 4.3117 zł), na podstawie oferty wykonawcy.

3.Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bojanowie i Bip Bojanów.

4.W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

1)HURT- PAPIER Ryszard Cebula, Sp. Jawna

ul. Podkarpacka 57B, 

35-082 Rzeszów

Cena oferty: netto 4.548,35 zł, brutto 5.594,47 zł

2)  Resgraph Spółka z o.o.

ul. Boya-Żeleńskiego 19

35-105 Rzeszów

Cena oferty: netto 4.206,36 zł, brutto 5.173,81 zł.

2)Biuro Plus

Lucyna i Adam Koptyra sp. j.

ul. Handlowa 4 b

37-450 Stalowa Wola

Cena oferty: netto 4.167,00 zł, brutto 5.125,41 zł.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty): „ Zakup i dostawa materiałów biurowych dla  Urzędu Gminy w Bojanowie w 2018 roku”

             Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra sp. j.

ul. Handlowa 4 b

37-450 Stalowa Wola

Cena oferty: netto 4.167,00 zł, brutto 5.125,41 zł.

6. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki publiczne w wysokości ok  8.000,00 zł brutto.

7. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca zaoferował realizację zadania za najniższą cenę przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przyjęte kryteria oceny- cena 100% uzyskał najwyższą ilość punktów.

8. Postępowanie prowadziła: Stańkowska Katarzyna


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-01-22
Udostępniający: Administrator 2018-01-22
Liczba odwiedzin: 870
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. „Zakup ... Administrator 2018-01-22 14:08:57
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn. „Zakup i... Administrator 2018-01-22 14:08:30