Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działki nr ew. 953, 956 w km 0+000-0+840 w miejscowości Przyszów

 

ZPB.2.2017                                                                                                                                                                                        Bojanów, dnia 2017-08-23

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działki nr ew. 953, 956 w km 0+000-0+840 w miejscowości Przyszów”

I. Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym rozeznaniu cenowym dla zadania pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działki nr ew. 953, 956 w km 0+000-0+840 w miejscowości Przyszów” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Transport Usługi Leśne

Henryk Lesiczka

Nowosielec 246 B, 37-400 Nisko

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to najkorzystniejsza  oferta w niniejszym postepowaniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia kwotę 47.733, 84 zł brutto przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

 

Liczba pkt. w kryterium

cena 100 %

 

 

1.

Usługi Transportowo – Sprzętowe
Piotr Faraś Stany ul. Sosnowa 4, 37-433 Bojanów

79,79

2

Farkop – Łukasz Faraś

Stany, ul. Sosnowa 4, 37-433 Bojanów

69,06

3

Transport Usługi Leśne Henryk Lesiczka

Nowosielec 246 B, 37-400 Nisko

100,00

4.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „Inżdróg” Spółka z o. o.

37-450 Stalowa Wola, ul. Wrzosowa 97

90,59

5.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  Anna Płeszka 37-400 Nisko, ul. Sandomierska 20aB/9

99,35

 6.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Sp. z o. o.
w Mielcu ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

 

56,95


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2017-08-23
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2017-08-23
Liczba odwiedzin: 879
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowan... Agnieszka Kobylarz 2017-08-23 12:49:21
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowan... Agnieszka Kobylarz 2017-08-23 12:48:43