Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. postępowania pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ew. 2941 w km 0+000-0+386 w miejscowości Przyszów”

 

ZPB.1.2017                                                                                                                                                                                                       Bojanów, dnia 2017-08-23

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce  nr ew. 2941 w km 0+000-0+386 w miejscowości Przyszów”

 

I. Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym rozeznaniu cenowym dla zadania pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce  nr ew. 2941 w km 0+000-0+386 w miejscowości Przyszów” wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego „INŻDRÓG” Sp. z o.o.

Ul. Wrzosowa 97

37-450 Stalowa Wola

 

UZASADNIENIE:

Oferta wybranego Wykonawcy to najkorzystniejsza  oferta w niniejszym postępowaniu. Wykonawca zaoferował za realizację zamówienia kwotę 70.599,54  zł brutto przy spełnieniu wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu o zamówieniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

 

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

Nr oferty

Firma/nazwisko

adres wykonawcy

 

Liczba pkt. w kryterium

cena 100 %

 

 

1.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno – Drogowego „Inżdróg” Spółka z o. o. 37-450 Stalowa Wola, ul. Wrzosowa 97

100,00

2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Płeszka, ul. Sandomierska 20aB/9
37-400 Nisko

94,85

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o. o. w Mielcu ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

75,43

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2017-08-23
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2017-08-23
Liczba odwiedzin: 787
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowan... Agnieszka Kobylarz 2017-08-23 12:33:28
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowan... Agnieszka Kobylarz 2017-08-23 12:32:57