Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Informacja z otwarcia ofert dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanów

Gmina Bojanów

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

                          Bojanów 22.05.2017 r.

              

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

1.Opis przedmiotu zamówienia: „Usuwanie  wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanów”

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 22.05.2017r. na kwotę: 36 402,85 zł. netto / trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwa złotych 85/100  co  stanowi równowartość euro 8 719,45(1euro = 4.1749 zł), na podstawie oferty wykonawcy.

3.Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bojanowie i bip Bojanów.

4. W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

1) Prywatne przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „WAGRA”

Wacław Ostrowski

Wyżnica Kol. 94, 23-251 Dzierzkowice 

Cena oferty: netto 36 402,85 zł., brutto 39 315,08 zł.

2)  BHZ Modbut

W.Laskowski, A.Laskowska

Orzechów 11, 37-455 Radomyśl nad Sanem

Cena oferty: netto 36 628,90 zł, brutto 39 559,21 zł.

3) Środowisko i Innowację Sp. Z o.o.

 28-142 Tuczępy, Dobrów 8 

 Cena oferty: netto 38 106,70 zł, brutto 41 155,24 zł.

4) Paź Bogusław AUTO- ZŁOM Usługi Pogrzebowe „EDEN”

Świniary Stare BN, 27-670 Łoniów

Cena oferty: netto 38 433,04 zł, brutto 41 507,69 zł

5) PHUP „EURO-GAZ” Sp.j.

Zgórsko, ul. Leśna 48 26-052 Nowiny

Cena oferty: netto 39 714,00 zł, brutto 42 891,12 zł

6) SanTa-Eko Sp. Z o.o. 

27-600 Sandomierz, ul. Portowa 24

Cena oferty: netto 40 634,96 zł, brutto 43 885,76 zł

7) Przedsiębiorstwo Usługowo- Budowlane

T-TEL Tomasz Wieczorek

ul. Pogórze 20/2, 43-300 Bielsko- Biała

Cena oferty: netto 49 681,16 zł, brutto 53 655,66 zł

8) Renovo S.C.

Krzysztof Łoziński, Piotr Malinowski

ul. Studzińskiego 48 m.8 91-498 Łódź

Cena oferty: netto 49 959,20 zł, brutto 53 955,94 zł

9) Mazowieckie Przedsiębiorstwo Ekologiczne 

Danuta Hofman

01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 65/43

Cena oferty: netto: 52 098,96 zł brutto 56 266,88 zł

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty):

„Usuwanie  wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanów”

Prywatne przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „WAGRA”

Wacław Ostrowski

Wyżnica Kol. 94, 23-251 Dzierzkowice

Cena oferty: netto 36 402,85 zł., brutto 39 315,08 zł.

6. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca zaoferował realizację zadania za najniższą cenę przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przyjęte kryteria oceny- cena 100%uzyskał najwyższą ilość punktów.

7. Postępowanie prowadziła: Stańkowska Katarzyna


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-05-24
Udostępniający: 2017-05-24
Liczba odwiedzin: 516