Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „ Zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017 roku”

Gmina Bojanów                       
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów

Bojanów 07.02.2017 r.
 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

  • Opis przedmiotu zamówienia:

„ Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w   Bojanowie w 2017roku”

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 6.02.2017 r. na kwotę: 3.533,47 netto /trzy tysiące pięćset trzydzieści trzy  złote 47/100/ co  stanowi równowartość 846,36 euro (1euro = 4.1749 zł), na podstawie oferty wykonawcy.
3. Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bojanowie i Bip Bojanów
4. W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

1) Golden Line Paweł Dostych
ul. Krakowska 150
35-506 Rzeszów
Cena oferty: netto 5.892,10 zł., brutto 7.247,28 zł.

2) Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra sp.j
ul. Handlowa 4b
37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: netto 4.928,00 zł., brutto 6.061,44 zł.

3) Firma Handlowa KOMAX 9 Sp. z.o.o.
ul. Przemysłowa 2
10-418 Olsztyn
Cena oferty: netto 4.788,00 zł., brutto 5.889,24 zł.

4) Resgraph Spółka z o.o.
ul. Boya-Żeleńskiego 19
35-105 Rzeszów
Cena oferty: netto 4.342,01 zł., brutto 5.340,69 zł.

5) DMD S.C. Paweł Miturski, Dorota Miturska
ul. Staroniwska 41B,
35-101 Rzeszów 
Cena oferty: netto 3.666,00 zł., brutto 4.509,18               

6)   NETPRINT S.C.
Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak
ul. Unii Europejskiej 10
32-600 Oświęcim
Cena oferty: netto 3.533,46 zł., brutto 4.346,16 zł.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz     inne istotne elementy oferty): „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu gminy w Bojanowie w 2017”

NETPRINT  S.C. Jerzy Wasiela, Bartosz Szostak
ul. Unii Europejskiej 10
32-600 Oświęcim
Cena oferty: netto 3.533,46 zł., brutto 4.346,16 zł.


6. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki publiczne w wysokości ok  5.000,00 zł brutto.

7. Uzasadnienie wyboru: Wybrane oferty, są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

8. Postępowanie prowadziła: Katarzyna Stańkowska


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-02-08
Udostępniający: Administrator 2017-02-08
Liczba odwiedzin: 1505
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „ Z... Administrator 2017-02-08 08:32:02
4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „ Z... Administrator 2017-02-08 08:31:39
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „ Z... Administrator 2017-02-08 08:31:16
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „ Z... Administrator 2017-02-08 08:30:34
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „ Z... Administrator 2017-02-08 08:30:00