Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Zakupu i dostawy materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017 roku”

Gmina Bojanów                       
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów

Bojanów 07.02.2017 r.
  

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

  • Opis przedmiotu zamówienia:

„Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017  roku”

  • Wartość zamówienia oszacowano w dniu 06.02.2017r. na kwotę: 4.818,72 zł. netto / cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych 72/100  co  stanowi równowartość 1.154,21 euro (1euro = 4.1749 zł), na podstawie oferty wykonawcy.
  • Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bojanowie i Bip Bojanów.

 4. W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne     elementy ofert)*:

1) Biuro Plus
Lucyna i Adam Koptyra sp. j.
ul. Handlowa 4 b
37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: netto 4.818,70 zł, brutto 5.927,08 zł.

2)  Resgraph Spółka z o.o.
ul. Boya-Żeleńskiego 19
35-105 Rzeszów
Cena oferty: netto 4.819,08 zł, brutto 5.927,50 zł.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty): „ Zakup i dostawa materiałów biurowych dla  Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017 roku”

Biuro Plus
Lucyna i Adam Koptyra sp. j.
ul. Handlowa 4 b
37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: netto 4.818,70 zł, brutto 5.927,08 zł.

6. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki publiczne w wysokości ok  7.000,00 zł brutto.

7. Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca zaoferował realizację zadania za najniższą cenę przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przyjęte kryteria oceny- cena 100% uzyskał najwyższą ilość punktów.

8. Postępowanie prowadziła: Stańkowska Katarzyna


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-02-08
Udostępniający: Administrator 2017-02-08
Liczba odwiedzin: 1404
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Za... Administrator 2017-02-08 08:32:50
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Za... Administrator 2017-02-08 08:26:46
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Za... Administrator 2017-02-08 08:26:27
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Za... Administrator 2017-02-08 08:26:02