Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Zakupu i dostawy środków czystości dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017 roku”

Gmina Bojanów                       
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów

Bojanów 07.02.2017 r.
                                

      PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

  • Opis przedmiotu zamówienia:

„Zakup i dostawa środków czystości dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017  roku”

  • Wartość zamówienia oszacowano w dniu 06.02.2017r. na kwotę:  1.582,54 zł.  netto / tysiąc pięćset osiemdziesiąt dwa złotych 54/100  co  stanowi równowartość 379,06 euro (1euro = 4.1749 zł), na podstawie oferty wykonawcy.
  • Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bojanowie i na Bip Bojanów.

 4. W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:
   
1)„Rosa” Małgorzata Bysiewicz
ul. Poniatowskiego 13/11
35-026 Rzeszów
Cena oferty:netto 3.045,86 zł. brutto: 3.746,39 zł.
   
2) Biuro Plus
Lucyna i Adam Koptyra sp. j.
ul. Handlowa 4 b
37-450 Stalowa Wola
Cena oferty: netto 2.013,80 zł. brutto 2.476,99 zł.
      
3) F.H. SOFT Marta Mazur, Mariusz Mazur Spójka Jawna
ul. Prof. L. Chmaja 4
35-021 Rzeszów
Cena oferty: netto 1.582,51 zł. brutto 1.946,49 zł.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu     Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz     inne istotne elementy oferty): „ Zakup i dostawa środków czystości dla  Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017 roku”

F.H. SOFT Marta Mazur, Mariusz Mazur Spójka Jawna
ul. Prof. L. Chmaja 4
35-021 Rzeszów
Cena oferty: netto 1.582,51 zł brutto 1.946,49 zł.

6. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki publiczne w wysokości ok  10.000,00 zł brutto.

7. Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca zaoferował realizację zadania za najniższą cenę przy spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o przyjęte kryteria oceny- cena 100%     uzyskał najwyższą ilość punktów.

8. Postępowanie prowadziła: Stańkowska Katarzyna


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-02-08
Udostępniający: Administrator 2017-02-08
Liczba odwiedzin: 1161
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Za... Administrator 2017-02-08 08:34:35
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Za... Administrator 2017-02-08 08:23:08
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Za... Administrator 2017-02-08 08:22:33