Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

I. Nazwa i adres dotacjobiorcy:  Gmina Bojanów ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów

II. Nazwa zamówienia: Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów

III. Wartość szacunkowa zamówienia: 26 000 zł netto

IV. Publikacja zapytania ofertowego.

1) Data: 05.01.2017

2) Adres strony internetowej: www.bip.bojanow.pl

3) Termin składania ofert: 16.01.2017 r. do godz. 15.30

V. Wykaz złożonych ofert:

L.p.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Data złożenia oferty

 

Warunki udziału w procedurze

spełnia/nie spełnia /nie dotyczy*

 

Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

tak/nie*

 

1.        

DELTA PARTNER

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych

Ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

11.01.2017

spełnia

tak

2.        

REVITAL-INVEST sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 47B/23

09-410 Płock

12.01.2017

spełnia

tak

3.        

DS. Consulting Damian Szefliński

Ul. Grota Roweckiego 53/4

57-100 Strzelin

12.01.2017

spełnia

tak

4.        

Pracownia ewaluacji, edukacji i ekspertyz społecznych 3E Aneta Szarfenberg

Ul. Umińskiego 26/57,                 

03-984 Warszawa

12.01.2017

nie spełnia

tak

5.        

WGS84 Polska Sp. z o.o.

Ul. Warszawska 14 lok. 5

05-822 Milanówek

13.01.2017

spełnia

tak

6.        

FUTURE GREEN INNOWATIONS S.A.

Ul. Podole 60, 30-394 Kraków

13.01.2017

spełnia

tak

7.        

Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego  Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak

Bochlewo 35A, 62-530 Kazimierz Biskupi

13.01.2017

spełnia

tak

8.        

ATMOTERM S.A.

Ul. Łangowskiego 4

45-031 Opole

13.01.2017

spełnia

tak

9.        

GRUPA BST Sp. z o.o.

Ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice

16.01.2017

spełnia

tak

10.    

ECO – SITE Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

Ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik

16.01.2017

spełnia

tak

11.    

EU-CONSULT Sp. z o.o.

Ul. Wały Piastowskie 1

80-855 Gdańsk

16.01.2017

spełnia

tak

12.    

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATIA” ul. Rynek 16/1 35-064 Rzeszów

16.01.2017

spełnia

tak

a) Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niespełnianiem warunków :

Oferta nr 4. Pracownia ewaluacji, edukacji i ekspertyz społecznych 3E Aneta Szarfenberg ul. Umińskiego 26/57,  03-984 Warszawa – oferent nie udokumentował wykonania co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu programu rewitalizacji.

b) Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niezgodnością oferty z zapytaniem ofertowym : nie dotyczy

VI. Ocena złożonych ofert:

L.p.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium wraz z uzasadnieniem

Kryterium cena

 

Łączna liczba punktów

 

1.

DELTA PARTNER

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych

Ul. Zamkowa 3A/1, 43-400 Cieszyn

65,91

65,91

2.

REVITAL-INVEST sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 47B/23

09-410 Płock

52,92

52,92

3.

DS. Consulting Damian Szefliński

Ul. Grota Roweckiego 53/4

57-100 Strzelin

69,34

69,34

4.

Pracownia ewaluacji, edukacji i ekspertyz społecznych 3E Aneta Szarfenberg

Ul. Umińskiego 26/57,                 

03-984 Warszawa

-

-

5.

WGS84 Polska Sp. z o.o.

Ul. Warszawska 14 lok. 5

05-822 Milanówek

64,14

64,14

6.

FUTURE GREEN INNOWATIONS S.A.

Ul. Podole 60, 30-394 Kraków

52,92

52,92

7.

Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego  Badania i Szkolenia Ewa Joachimczak

Bochlewo 35A, 62-530 Kazimierz Biskupi

79,47

79,47

8.

ATMOTERM S.A.

Ul. Łangowskiego 4

45-031 Opole

55,95

55,95

9.

GRUPA BST Sp. z o.o.

Ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice

58,51

58,51

10.

ECO – SITE Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

Ul. Rudzka 13, 44-200 Rybnik

66,61

66,61

11.

EU-CONSULT Sp. z o.o.

Ul. Wały Piastowskie 1

80-855 Gdańsk

86,99

86,99

12.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATIA” ul. Rynek 16/1 35-064 Rzeszów

100

100

VII. Wybór oferty.

1) Nazwa i adres wykonawcy: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATIA” ul. Rynek 16/1 35-064 Rzeszów
2) Uzasadnienie wyboru: 
Wybrany wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert tj. cena 100%.

 Wybór oferty.pdf

 

Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-01-18
Udostępniający: Administrator 2017-01-18
Liczba odwiedzin: 1550
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy Oprac... Administrator 2017-01-18 14:37:20
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy Oprac... Administrator 2017-01-18 14:35:54
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy Oprac... Administrator 2017-01-18 14:33:47
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy Oprac... Administrator 2017-01-18 14:32:09