Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym zapytaniu ofertowym na zadanie pn. Remont drogi gminnej Maziarnia - Wygon w msc. Maziarnia

ZPB.1.2016                                                                 Bojanów, dnia 2016-10-03INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Dotyczy rozeznania cenowego na roboty budowlane pn. Remont drogi gminnej  nr 101152 R Maziarnia – Wygon w km 0+800 – 1+170 w miejscowości Maziarnia”

I. Zamawiający – Gmina Bojanów informuje, iż w prowadzonym zapytaniu ofertowym na zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 101152 R Maziarnia – Wygon w km 0+800 – 1+170 w miejscowości Maziarnia wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

OFERTA Nr 6
Transport Usługi Leśne Henryk Lesiczka
Nowosielec 246 „B”, 37-400 Nisko

UZASADNIENIE:
Oferta wybranego Wykonawcy to przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia tj. gwarancji jakości. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę 74.347,35 zł brutto oraz zobowiązał się do udzielenia 60 miesięcznej gwarancji. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryteriach oceny ofert.

II. WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY ORAZ STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA  OFERT:

 

Nr oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

cena 90 %

Liczba pkt. w kryterium

gwarancja i rękojmia

10%

 

 

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Anna Płeszka , ul. Sandomierska 20aB/9

37-400 Nisko

63,00

10,00

 

 

73,00

2.

 LITRANS ul. Nowa 30B, 37-400 Nisko

60,66

 

10,00

 

 

70,66

3.

INŻDRÓG Sp. zo.o.

ul. Wrzosowa 97, 37-450 Stalowa Wola

55,08

10,00

 

65,08

4.

Dziewit i Dziewit Sp.j.

Pluty 28, 39-332 Tuszów Narodowy

 

54,72

10,00

 

64,72

5.

Usługi Transportowo-Sprzętowe Piotr Faraś

Stany ul. Sosnowa 4

37-433 Bojanów

82,08

10,00

 

92,08

6.

Transport Usługi Leśne Henryk Lesiczka

Nowosielec 246 „B”, 37-400 Nisko

90,00

10,00

 

100,00

7.

Firma Chamot Józef Chamot

Jata 92A, 37-430 Jeżowe

88,74

10,00

 

98,74

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Kobylarz 2016-10-03
Udostępniający: Agnieszka Kobylarz 2016-10-03
Liczba odwiedzin: 988
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym... Agnieszka Kobylarz 2016-10-03 09:44:16
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym... Agnieszka Kobylarz 2016-10-03 09:43:07