Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2016 roku. Zamówienie będzie udzielane w dwóch częściach

Gmina Bojanów                                                                                                              Załącznik nr 4 do Regulaminu
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów
                                  

Bojanów 11.02.2016


                                 
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro


1.    Opis przedmiotu zamówienia:
Część I
„Dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki niesortowanej o frakcji 0/31,5 mm (gat.1, w tym: 70% frakcja gruba, 30% frakcja wypełniająca – drobna ) w ilości 1000 ton z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2016 roku”
 
2.    Wartość zamówienia oszacowano w dniu 10.02.2016 na kwotę: 32.349,00 zł. brutto /trzydzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć złotych/ co  stanowi
równowartość 7748,4491 euro (1euro = 4.1749 zł),   cena za 1 tonę mieszanki niesortowanej 0/31,5 mm wynosi 26,30 zł. netto. /dwadzieścia sześć złotych 30/100/
co  stanowi równowartość 6,2996 euro (1euro = 4.1749 zł) na podstawie oferty wykonawcy.
Część II
„Dostawa kruszywa typu lorresta o frakcji 0/10mm w ilości 300 ton oraz 0/60 mm w ilości 300 ton z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2016 roku”.

3.  Wartość zamówienia oszacowano w dniu 10.02.2016 na kwotę: 18.450,00 zł. brutto /osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych/ co  stanowi równowartość 4419,2675 euro (1euro = 4.1749 zł),   cena za 1 tonę kruszywa typu lorresta frakcja 0/10 mm wynosi 23,00 zł. netto. /dwadzieścia trzy złote /, co  stanowi równowartość 5,5091 euro (1euro = 4.1749 zł) na podstawie oferty wykonawcy, cena za 1 tonę kruszywa typu lorresta frakcja 0/60 mm wynosi 27,00 zł. netto. /dwadzieścia siedem złotych/ co  stanowi równowartość 6,4672 euro (1euro = 4.1749 zł) na podstawie oferty wykonawcy.
4.   Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bojanowie.
5.  W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

Część I

1)    „GRANKRUSZ” Sp. z o.o.
22-100 Chełm, ul. Stanisława Moniuszki 3
Cena brutto oferty: 44.280,00 zł, cena netto za 1 tonę: 36,00

2)    Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. KRUSZYWA
53-031 Wrocław, ul. Partynicka 34D/17
Cena brutto oferty: 36.149,00 zł, cena netto za 1 tonę: 29,39 zł.

3)    USŁUGI TRANSPORTOWE I BUDOWLANE KOPARKĄ
Stanisław Budziński
37-410 Ulanów, Dąbrowica 30
Cena brutto oferty: 40.257,90 zł, cena netto za 1 tonę: 32,73 zł.

4)    ROSIŃSKI LOGISTICS
Filip Rosiński
98-220 Zduńska Wola, ul. Wrzosowa 12
Cena brutto oferty: 38.130,00 zł, cena netto za 1 tonę: 31,00 zł.

5)    FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
TRANS – KOP
Rafał Dzido
23-400 Biłgoraj, ul. 11-go Listopada 45
Cena brutto oferty: 55.350,00 zł, cena netto za 1 tonę: 45,00 zł.

6)    Usługi Transportowo-Sprzętowe
Piotr Faraś
37-433 Bojanów, Stany, ul. Sosnowa 4
Cena brutto oferty: 35.670,00 zł, cena netto za 1 tonę: 29,00 zł.

7)    Skup Sprzedaż Materiałów Budowlanych,
Usługi Transportowe, Mechanika samochodowa,
Grzegorz Serafin
37-433 Bojanów, Korabina 55
Cena brutto oferty: 35.916,00 zł, cena netto za 1 tonę: 29,20 zł.

8)    LITTRANS
Łukasz Litwiński
37-400 Nisko, ul. Nowa 30 B
Cena brutto oferty: 33.886,50 zł, cena netto za 1 tonę: 27,55 zł.

9)    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Ewa Ryczko
37-400 Nisko, ul. Nowa 30B
Cena brutto oferty: 36.285,00 zł, cena netto za 1 tonę: 29,50 zł.

10)    Firma Prod. Handlowo-Usługowa
BETMAR
Marek Miazga
36-051 Górno, ul. Centralna 44
Cena brutto oferty: 37.502,70 zł, cena netto za 1 tonę: 30,49 zł.

11)    GRADION
Sylwester Kopeć
39-460 Nowa Dęba, ul Niżańska 87
Cena brutto oferty: 32.447,40 zł, cena netto za 1 tonę: 26,38 zł.

12)    TRANSPORT USŁUGI LEŚNE
Henryk Lesiczka
37-400 Nisko, Nowosielec 246 B
Cena brutto oferty: 32.349,00 zł, cena netto za 1 tonę: 26,30 zł.

Część II
1)    FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
TRANS – KOP
Rafał Dzido
23-400 Biłgoraj, ul. 11-go Listopada 45
Cena brutto oferty: 33.210,00 zł, cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 43,00 zł.
cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 47,00 zł.

2)    Usługi Transportowo-Sprzętowe
 Piotr Faraś
37-433 Bojanów, Stany, ul. Sosnowa 4
Cena brutto oferty: 18.745,20 zł, cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 23,40 zł
cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 27,40 zł

3)    TRANSPORT USŁUGI LEŚNE
Henryk Lesiczka
37-400 Nisko, Nowosielec 246 B
Cena brutto oferty: 18.450,00 zł, cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 23,00 zł.
cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 27,00 zł.

6.    W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty):

Część I

„Dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki niesortowanej o frakcji 0/31,5 mm (gat.1, w tym: 70% frakcja gruba, 30% frakcja wypełniająca – drobna ) w ilości 1000 ton z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2016 roku”

TRANSPORT USŁUGI LEŚNE
Henryk Lesiczka
37-400 Nisko, Nowosielec 246 B
za cenę: 32.349,00 zł. brutto

Część II
„Dostawa kruszywa typu lorresta o frakcji 0/10mm w ilości 300 ton oraz 0/60 mm w ilości 300 ton z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2016 roku”.

TRANSPORT USŁUGI LEŚNE
Henryk Lesiczka
37-400 Nisko, Nowosielec 246 B
za cenę: 18.450,00 zł. brutto

7.    Zapytanie ofertowe zostało zlecone z góry ustalonemu Wykonawcy, na podstawie
§ 2 ust. 5   Regulaminu, tj.: nie dotyczy  (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty) za cenę netto: nie dotyczy,
cenę brutto: nie dotyczy*.
8.    Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki publiczne w wysokości  50.799,00 zł brutto.
9.    Uzasadnienie wyboru:
Wybrane oferty, są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

10.    Postępowanie prowadził: Robert Sałęga


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2016-02-11
Udostępniający: Administrator 2016-02-11
Liczba odwiedzin: 7289
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
8 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator 2016-02-11 09:11:28
7 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator 2016-02-11 09:11:16
6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator 2016-02-11 09:10:01
5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator 2016-02-11 09:09:52
4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator 2016-02-11 09:09:40
1 2 Ostatnia