Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2016 roku

Gmina Bojanów                                                                                                            Załącznik nr 4 do Regulaminu

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

                          Bojanów 01.02.2016 r.

              

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

 „Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2016 roku” 

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 29.01.2016 r. na kwotę: 4.504,62 zł. brutto /cztery tysiące pięćset cztery złote 62/100/ co  stanowi równowartość 1078,9767 euro (1euro = 4.1749 zł), na podstawie oferty wykonawcy.

3.Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bojanowie.

4.W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

1) 3 INK s.c.

Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka

ul. Mełgiewska 11

20-209 Lublin

Cena brutto oferty: 5.603,88 zł.

2)NATKIN

Ireneusz Wróblewski

Plac Czerwca 1976 r. bud. 2 

02-495 Warszawa

Cena brutto oferty: 5.633,40 zł, 

3)Tremark 

Spółka z o.o. 

ul. Modlińska 129 lok. U22

03-186 Warszawa

Cena brutto oferty: 6.159,64 zł, 

4)GLOBO GROUP

Jacek Kania, Grzegorz Kania

ul. Magazynowa 5

25-565 Kielce

Cena brutto oferty: 5.325,90 zł, 

5)DMD s.c.

Paweł Miturski, Dorota Miturska

ul. Staroniwska 41B

35-101 Rzeszów

Cena brutto oferty: 4.667,85 zł, 

6)Firma Handlowo-Usługowa „KSEROPAX”

Wojciech Gonek, Marek Radwan

ul. Poniatowskiego 21K

37-450 Stalowa Wola

Cena brutto oferty: 6.534,99 zł, 

7)INKSPOT

ul. Piłsudskiego 70 A

10-450 Olsztyn

Cena brutto oferty: 6.563,28 zł, 

8)HAPRINT TONERY S.C.

Błauciak Dariusz, Skowroński Przemysław

Ustowo 40 m/14

70-001 Ustowo

Cena brutto oferty: 5.869,56 zł, 

9)Resgraph 

Spółka z o.o.

ul. Boya-Żeleńskiego 19

35-105 Rzeszów

Cena brutto oferty: 4.504,62 zł, 

10)PRINTEX

K. Borkowski, K Mirowski sp. j.

Al. Piłsudskiego 105 B

05-270 Marki

Cena brutto oferty: 4870,80 zł, 

11)Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe LOBOS sp. z o.o.

Al. Pokoju 1a 

31-548 Kraków / o Rzeszów 

ul. Generała Maczka 6

35-234 Rzeszów

Cena brutto oferty: 6.055,29 zł, 

5.W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty):

„Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu gminy w Bojanowie w 2016 roku”

 Resgraph

Spółka z o.o.

ul. Boya-Żeleńskiego 19

35-105 Rzeszów

Cena brutto oferty: 4.504,62 zł,

6.Zapytanie ofertowe zostało zlecone z góry ustalonemu Wykonawcy, na podstawie § 2 ust. 5   Regulaminu, tj.: nie dotyczy  (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty) za cenę netto: nie dotyczy, 

cenę brutto: nie dotyczy*. 

7.Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki publiczne w wysokości ok  20.000,00 zł brutto. 

8.Uzasadnienie wyboru:

Wybrane oferty, są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

9.Postępowanie prowadził: Robert Sałęga


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2016-02-01
Udostępniający: Administrator 2016-02-01
Liczba odwiedzin: 1483
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator 2016-02-01 18:26:29
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator 2016-02-01 18:26:17
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator 2016-02-01 18:22:30
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator 2016-02-01 18:21:58