Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dostawy materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2016 roku

Gmina Bojanów                                                                                                             Załącznik nr 4 do Regulaminu

ul. Parkowa 5

37-433 Bojanów

                          Bojanów 01.02.2016 r.

              

 

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30.000 euro

 

1.Opis przedmiotu zamówienia:

 „Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2016 roku” 

2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu 29.01.2016 r. na kwotę: 6.425,09 zł. brutto /sześć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych 09/100/ co  stanowi równowartość 1538.9806 euro (1euro = 4.1749 zł), na podstawie oferty wykonawcy.

3.Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bojanowie.

4.W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:

1) Biuro Plus

Lucyna i Adam Koptyra sp. j.

ul. Handlowa 4 b

37-450 Stalowa Wola

Cena brutto oferty: 6.425,67 zł.

 2)Resgraph

Spółka z o.o. 

ul. Boya-Żeleńskiego 19

35-105 Rzeszów

Cena brutto oferty: 6.848,87 zł, 

3)Hurt Papier 

Ryszard Cebula sp. j.

35-082 Rzeszów

Cena brutto oferty: 6.444,09 zł, 

5.W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty):

„Dostawa materiałów biurowych dla  Urzędu gminy w Bojanowie w 2016 roku”

Biuro Plus

Lucyna i Adam Koptyra sp. j.

ul. Handlowa 4 b

37-450 Stalowa Wola

Cena brutto oferty: 6.425,67 zł.

 

6.Zapytanie ofertowe zostało zlecone z góry ustalonemu Wykonawcy, na podstawie § 2 ust. 5   Regulaminu, tj.: nie dotyczy  (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty) za cenę netto: nie dotyczy, 

cenę brutto: nie dotyczy*. 

7.Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki publiczne w wysokości ok  30.000,00 zł brutto. 

8.Uzasadnienie wyboru:

Wybrane oferty, są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

9.Postępowanie prowadził: Robert Sałęga


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2016-02-01
Udostępniający: Administrator 2016-02-01
Liczba odwiedzin: 5122
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
6 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator 2016-02-01 18:24:47
5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator 2016-02-01 18:24:38
4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator 2016-02-01 18:24:28
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator 2016-02-01 18:24:16
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy dosta... Administrator 2016-02-01 18:17:09
1 2 Ostatnia