Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej dostawy wodomierzy

GZUK.272.1.11.2015              

Bojanów 19.11.2015 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Zamawiający – Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie informuje, że  na zapytanie ofertowe znak GZUK.272.1.11.2015 z dnia 10.11.2015 r. pn. „ Dostawa wodomierzy” -  wpłynęło 6 ofert.

Wpłynęły  oferty  :  

L.p.

Wykonawca

Punktacja przyznana ofertom

1.

Zakład Usługowo-Handlowy ,,REM KĘPNO” Sp. z o.o.

ul. Brukowa 4, 63-645 Łęka Opatowska

97,30

2.

TERMABUD Tomasz Ćwiertnia

ul. Ostródzka 23, 54-116 Wrocław

99,17

3.

 Apator Powogaz S.A.

ul. Kl. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań

100,00

4.

Capital Inwestment – Systemy Opomiarowania Sp. z o.o.

ul. Ksawerów 3, 02-656 Warszawa

Nie dotyczy

5.

DIEHL METERING Sp. z o.o.

Bażanowice, ul. Cieszyńska 1A, 43-440 Goleszów

72,00

6.

Santra Jedynak Beata

ul. Nowowiejska 5, 42-460 Zawada

95,24

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w zapytaniu ofertowym oraz kryteriów oceny ofert ustalono, że oferta nr 3 firmy:

Apator Powogaz S.A.

ul. Kl. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań  

ofertowana cena – 28 782,00 zł brutto.

odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i oceniona została jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru – cena 100%  

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-11-19
Udostępniający: Administrator 2015-11-19
Liczba odwiedzin: 1083
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej ... Administrator 2015-11-19 13:34:19
1 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej ... Administrator 2015-11-19 13:33:53