Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zamówienia pn. Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2015 roku

  Załącznik nr 4 do Regulaminu

Gmina Bojanów                     
ul. Parkowa 5
37-433 Bojanów


                                  Bojanów 19.03.2015
                                

      
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro


1.    Opis przedmiotu zamówienia:

Część I


„Dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki niesortowanej o frakcji 0 – 31,5 mm w ilości 1000 ton z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2015 roku”

2.    Wartość zamówienia oszacowano w dniu 19.03.2015 na kwotę: 32.176,80 zł. brutto /trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych 80/100/ co  stanowi  równowartość 7615,9909 euro (1euro = 4.2249 zł),   cena za 1 tonę mieszanki niesortowanej 0-31,5 mm wynosi 26,16 zł. netto. /dwadzieścia sześć złotych 16/100/ co  stanowi równowartość 6,1919 euro (1euro = 4.2249 zł) na podstawie oferty wykonawcy.


Część II
„Dostawa kruszywa typu lorresta o frakcji 0–10mm w ilości 300 ton oraz 0 – 60 mm w ilości 300 ton z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2015 roku”.

3.    Wartość zamówienia oszacowano w dniu 19.03.2015 na kwotę: 17.896,50 zł. brutto /siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 50/100 / co  stanowi równowartość 4235,9582 euro (1euro = 4.2249 zł),   cena za 1 tonę kruszywa typu lorresta frakcja 0-10 mm wynosi 22,00 zł. netto. /dwadzieścia dwa złote /, co  stanowi równowartość 5,2072 euro (1euro = 4.2249 zł) na podstawie oferty wykonawcy, cena za 1 tonę kruszywa typu lorresta frakcja 0-60 mm wynosi 26,50 zł. netto. /dwadzieścia sześć złotych 50/100 złote /co  stanowi równowartość 6,2723 euro (1euro = 4.2249 zł) na podstawie oferty wykonawcy.

4.    Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Bojanowie.

5.    W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres, cena oraz inne istotne elementy ofert)*:
Część I:

1)    „PABAX” Krzysztof Bajdas
37-403 Pysznica, Jastkowice, ul. ARMII krajowej 6
Cena brutto oferty: 35.055,00, cena netto za 1 tonę: 28,50

2)    P.H.U. „DAW-TRANS” Sławomir Podstawka,
26-085 Miedziana Góra, Kosiomłoty Drugie, ul. Bugajska 77
Cena brutto oferty: 46.740,00 zł, cena netto za 1 tonę: 38,00 zł.

3)    Skup Sprzedaż Materiałów Budowlanych,
Usługi Transportowe, Mechanika samochodowa, Grzegorz Serafin
37-433 Bojanów, Korabina 55
Cena brutto oferty: 39.975,00 zł, cena netto za 1 tonę: 32,50 zł.

4)    Transport, Usługi leśne, Henryk Lesiczka
37-400 Nisko, Nowosielec 246 B
Cena brutto oferty: 34.440,00 zł, cena netto za 1 tonę: 28,00 zł.

5)    LITTRANS Łukasz Litwiński
37-400 Nisko, ul. Nowa 30 B
Cena brutto oferty: 32.176,80 zł, cena netto za 1 tonę: 26,16 zł.

6)    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Ewa Ryczko
37-405 Jarocin, Golce 16
Cena brutto oferty: 43.250,00 zł, cena netto za 1 tonę: 43,25 zł.

7)    Usługi Transportowo-Sprzętowe Piotr Faraś
37-433 Bojanów, Stany, ul. Sosnowa 4
Cena brutto oferty: 39.975,00 zł, cena netto za 1 tonę: 32,50 zł.

8)    Firma CHAMOT Józef Chamot
37-430 Jeżowe, Jata 92 A
Cena brutto oferty: 40.590,00 zł, cena netto za 1 tonę: 33,00 zł.

Część II


1)    „PABAX” Krzysztof Bajdas
37-403 Pysznica, Jastkowice, ul. ARMII krajowej 6
Cena brutto oferty: 18.892,80 zł, cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 21,30 zł
cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 29,90 zł

2)    Skup Sprzedaż Materiałów Budowlanych,
Usługi Transportowe, Mechanika samochodowa, Grzegorz Serafin
37-433 Bojanów, Korabina 55
Cena brutto oferty: 21.402,00 zł, cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 26,00 zł.
cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 32,00 zł.

3)    Transport, Usługi leśne, Henryk Lesiczka
37-400 Nisko, Nowosielec 246 B
Cena brutto oferty: 17.896,50 zł, cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 22,00 zł.
cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 26,50 zł.


4)    Usługi Transportowo-Sprzętowe Piotr Faraś
37-433 Bojanów, Stany, ul. Sosnowa 4
Cena brutto oferty: 19.741,50 zł, cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 23,50 zł
cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 30,00 zł

5)    Firma CHAMOT Józef Chamot
37-430 Jeżowe, Jata 92 A
Cena brutto oferty: 18.081,80 zł, cena netto za 1 tonę frakcja 0-10 mm: 22,00 zł.
Cena netto za 1 tonę frakcja 0-60 mm: 27,00 zł

6.    W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty):

Część I
„Dostawa kruszywa naturalnego - mieszanki niesortowanej o frakcji 0 – 31,5 mm w ilości 1000 ton z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2015 roku”

LITTRANS Łukasz Litwiński
37-400 Nisko, ul. Nowa 30 B
za cenę: 32.176,80 zł. brutto

Część II

„Dostawa kruszywa typu lorresta ofrakcji 0–10mm w ilości 300 ton oraz 0 – 60 mm w ilości 300 ton z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2015 roku”.

Transport, Usługi leśne, Henryk Lesiczka
37-400 Nisko, Nowosielec 246 B
za cenę: 17.896,50 zł. brutto

7.    Zapytanie ofertowe zostało zlecone z góry ustalonemu Wykonawcy, na podstawie § 2 ust. 5 Regulaminu, tj.: nie dotyczy  (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, adres cena oraz inne istotne elementy oferty) za cenę netto: nie dotyczy,
cenę brutto: nie dotyczy*.
8.    Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć środki publiczne w wysokości  50.073,30 zł brutto.
9.    Uzasadnienie wyboru:
Wybrane oferty, są najkorzystniejsze w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

10.    Postępowanie prowadził: Robert Sałęga


 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-03-20
Udostępniający: Administrator 2015-03-20
Liczba odwiedzin: 2536
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
5 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zamó... Administrator 2015-03-20 14:19:50
4 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zamó... Administrator 2015-03-20 14:18:47
3 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zamó... Administrator 2015-03-20 14:18:13
2 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zamó... Administrator 2015-03-20 14:17:47
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy zamó... Administrator 2015-03-20 14:14:00