Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działki nr ew. 953, 956 w km 0+000-0+840 w miejscowości Przyszów 23 sierpień 2017 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. postępowania pn. „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ew. 2941 w km 0+000-0+386 w miejscowości Przyszów” 23 sierpień 2017 Agnieszka Kobylarz
Informacja z otwarcia ofert dotycząca usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bojanów 24 maj 2017 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy: Dostawy kruszywa z przeznaczeniem na bieżące uzupełnienie nawierzchni dróg gminnych w 2017 roku. 22 marzec 2017 Grzegorz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „ Zakupu i dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017 roku” 08 luty 2017 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Zakupu i dostawy materiałów biurowych dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017 roku” 08 luty 2017 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Zakupu i dostawy środków czystości dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2017 roku” 08 luty 2017 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy Opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów 18 styczeń 2017 Administrator
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w prowadzonym zapytaniu ofertowym na zadanie pn. Remont drogi gminnej Maziarnia - Wygon w msc. Maziarnia 03 październik 2016 Agnieszka Kobylarz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę samochodu ciężarowego skrzyniowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg dla gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie 25 sierpień 2016 Administrator