Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Autor
Zawiadomienie o unieważnieniu rozeznania cenowego prowadzonego dla zadania pn. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów 13 grudzień 2016 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Bojanów 28 listopad 2016 Administrator
Informacja z otwarcia ofert dla zapytania ofertowego pn. Remont drogi gminnej Maziarnia - Wygon w msc. Maziarnia 03 październik 2016 Agnieszka Kobylarz
Zapytanie ofertowe na roboty budowlane pn. Remont drogi gminnej nr 101152R Maziarnia-Wygon w km 0+800 - 1 + 170 w msc. Maziarnia 21 wrzesień 2016 Agnieszka Kobylarz
Zapytanie ofertowe na dostawę samochodu ciężarowego skrzyniowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500 kg dla gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie 12 sierpień 2016 Administrator
Zapytanie ofertowe dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Przyszów Burdze” 01 sierpień 2016 Administrator
Dostawa kruszywa z przeznaczeniem na remont dróg gminnych w 2016 roku. Zamówienie będzie udzielane w dwóch częściach 27 styczeń 2016 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Urzędu Gminy w Bojanowie w 2016 roku 20 styczeń 2016 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Bojanowie w 2016 roku 20 styczeń 2016 Administrator
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wodomierzy 10 listopad 2015 Administrator