Zarządzenie nr 35/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie nr 35/2015

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 7 kwietnia 2015 r.

w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie nr 35/2015.pdf

Zarządzenie nr 34/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o wyborach w formie uwzględniającej różne rodzaje niepełnosprawnoś

Zarządzenie nr 34/2015

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 7 kwietnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o wyborach w formie uwzględniającej różne rodzaje niepełnosprawności

Zarządzenie nr 34/2015.pdf

Zarządzenie nr 33/2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym

Zarządzenie nr 33/2015

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 7 kwietnia 2015 r.

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym

Zarządzenie nr 33/2015.pdf