Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 kwietnia 2015 roku

Na podstawie art. 16 § 1 oraz art. 12a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  zarządzonych  na  dzień  10  maja  2015 r.

 

Numer
obwodu głosowania

Granice
 obwodu głosowania

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

 1.  

Sołectwo Bojanów

 

Dom Kultury w Bojanowie

Bojanów, ul. Strażacka Nr 1

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 1.  

Sołectwo Bojanów  za Rzeką

 

Przedszkole w Bojanowie

Bojanów, ul. Kolbuszowska Nr 11

 1.  

Sołectwo Laski

 

Remiza OSP Laski

Laski Nr 38

 1.  

Sołectwo Korabina

Świetlica Wiejska w Korabinie

Korabina Nr 40a

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 1.  

Sołectwo Cisów Las

 

Świetlica Wiejska w Cisowym Lesie

Cisów-Las Nr 31

 1.  

Sołectwo Gwoździec

 

Dom Kultury w Gwoźdźcu

Gwoździec Nr 147

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 1.  

Sołectwo Stany,

Sołectwo Kozły – Załęże

 

Remiza OSP Stany

Stany, ul. Strażacka Nr 1

 1.  

Sołectwo Maziarnia

Sołectwo Przyszów III

Dom Kultury w Maziarni

Maziarnia Nr 126

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 1.  

Sołectwo Przyszów I

 

Dom Kultury w Przyszowie Zapuściu

Przyszów Zapuście Nr 23

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 1.  

Sołectwo Ruda

 

Świetlica Wiejska

Przyszów Ruda Nr 38

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 1.  

Sołectwo Burdze

 

Remiza OSP Przyszów Burdze

Przyszów Burdze Nr 25

Wyborca  może głosować korespondencyjnie w:

- siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w budynku Domu Kultury w Bojanowie, ul. Strażacka 1,
- siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Świetlicy Wiejskiej w Korabinie, Korabina Nr 40a,
- siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Domu Kultury w Gwoźdźcu, Gwoździec Nr 147,
- siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Domu Kultury w Maziarni, Maziarnia Nr 126,
- siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Domu Kultury w Przyszowie Zapuściu, Przyszów Zapuście Nr 23,
- siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Świetlicy Wiejskiej w Przyszowie Rudzie, Przyszów Ruda Nr 38.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca powinien zgłosić Wójtowi w terminie do dnia 25 kwietnia 2015 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może w terminie do dnia 1 maja 2015 roku złożyć wniosek do Wójta Gminy Bojanów o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania w godzinach od 7.00 do 21.00. 

 

Wójt Gminy

Sławomir Serafin

Ustalenie sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnobrzegu

Ustalenie sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnobrzegu

Uchwała.pdf