Zarządzenie Nr 100 /2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bojanów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

Zarządzenie Nr 100 /2015

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 5 października 2015 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Bojanów dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych  na dzień 25 października 2015 r.

 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 ze zm.) Zarządzam co następuje:

§ 1

1) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 1 w Bojanowie, Bojanów ul. Strażacka Nr 1 w następującym składzie:

1.Justyna Katarzyna  Ujda, zam. Bojanów, zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2.Aneta Izabela Rębisz, zam. Gwoździec,  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”

3.Justyna Teresa Błądek , zam. Przyszów Katy zgłoszona przez Komitet Wyborczy  Prawo i Sprawiedliwość

4.Józef Kopacz, zam. Bojanów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5.Joanna Agnieszka Bieńko, zam. Przyszów Zapuście, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Lidią Błądek

6.Eliza Magdalena Tonderys, zam. Przyszów Zapuście, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7.Katarzyna Justyna Kobylarz, zam. Bojanów, zgłoszona przez Komitet Wyborczy KORWiN

8.Patryk Adrian Piekarz, zam. Stany, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

9.Irena Pistor, zam. Bojanów, zgłoszona przez Wójta Gminy Bojanów.

2)  Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 2 w Bojanowie, Bojanów ul. Kolbuszowska Nr 11 w następującym składzie:

1.Katarzyna Dziadura, zam. Bojanów, zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2.Jan Władysław Baran, zam. Gwoździec, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”

3.Tomasz Piotr Wilk, zam.  Bojanów, zgłoszony przez Komitet Wyborczy  Prawo i Sprawiedliwość

4.Agnieszka Natalia Małysa, zam. Przyszów Kołodzieje , zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5.Sylwia Maciąg, zam. Stany, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Lidią Błądek

6.Tomasz Sławomir  Olejarz, zam. Przyszów Zapuście,  zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7.Iwona Ewa Nowak, zam. Laski, zgłoszona przez Komitet Wyborczy KORWiN

8.Ewelina Aneta Rędzio, zam. Laski, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

9.Anna Rachwał, zam. Bojanów, zgłoszona przez Wójta Gminy Bojanów.

3) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 3 w Laskach, Laski Nr 38 w następującym składzie:

1.Marta Agnieszka Maślanka, zam. Stany , zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2.Agata Zofia Puzio, zam. Laski, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”

3.Zofia Ruszak, zam. Gwoździec, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4.Zofia Monika Marut, zam. Laski, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5.Irena Teresa Gwóźdź, zam. Stany, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Lidią Błądek

6.Joanna Koc, zam. Przyszów Kołodzieje, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7.Karolina Jolanta Adamiak, zam. Cisów-Las, zgłoszona przez Komitet Wyborczy KORWiN

8.Rafał Piotr Sudoł, zam. Laski, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

9.Dorota Straub, zam. Bojanów, zgłoszona przez Wójta Gminy Bojanów.

4) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 4 w Korabinie, Korabina Nr 40a w następującym składzie:

1.Monika Pluta, zam. Gwoździec, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”

2.Magdalena Anna Czachor, zam. Korabina, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 

3.Ewa Elżbieta Bednarczyk, zam. Stany, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4.Daria Agnieszka Marut, zam. Laski, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Lidia Błądek

5.Stanisław Jan Kasica, zam. Gwoździec , zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6.Magda Maria Olejarz, zam. Gwoździec, zgłoszona przez Komitet Wyborczy KORWiN

7.Marek Stanisław Lesiczka, zam. Gwoździec, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

8.Łukasz Serafin, zam. Maziarnia, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

9.Beata Stolarz, zam. Bojanów, zgłoszona przez Wójta Gminy Bojanów.

5) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 5 w Cisowym Lesie, Cisów - Las Nr 41 w następującym składzie:

1.Wyka Paweł Alfred, zam. Stany, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2.Natalia Sądej, zam. Cisów-Las 7a, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

3.Kazimiera Helena Piekarz, zam. Cisów Las, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4.Patrycja Cichoń, zam. Korabina, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Lidią Błądek

5.Stanisława Katarzyna Szczęch, zam. Stany , zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

6.Justyna Winogrodzka, zam. Gwoździec, zgłoszona przez Komitet Wyborczy KORWiN

7.Dorota Janiec, zam. Gwoździec, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

8.Karolina Magdziak, zam. Laski, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

9. Robert Sałęga, zam. Stany, zgłoszony przez Wójta Gminy Bojanów.

6) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 6 w Gwoźdźcu, Gwoździec Nr 147 w następującym składzie:

1.Piotr Dąbal, zam. Przyszów Zapuście, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2.Grażyna Zofia Sudoł, zam. Gwoździec, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”

3.Bogusława Drelich, zam. Gwoździec, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4.Anna Barbara Fila, zam. Stany, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5.Anna Janina Kowal, zam.  Cisów-Las, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Lidią Błądek

6.Józef Smusz, zam. Gwoździec, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7.Justyna Lesiczka, zam. Gwoździec, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

8.Wojciech Tomasz Pałamarz, zam. Przyszów Zapuście, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

9.Barbara Figura, zam. Bojanów, zgłoszona przez Wójta Gminy Bojanów .

7) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 7 w Stanach, Stany ul. Strażacka Nr 1 w następującym składzie:

1.Wojciech Jan Młynarski, zam. Stany, zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy  Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2.Katarzyna Głuszak, zam. Stany, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”

3.Małgorzata Teresa Bednarz, zam. Maziarnia,  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4.Dominika Ewa Kudłacik, zam. Stany, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5.Justyna Agnieszka Żak, zam.  Stany,  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Lidią Błądek

6.Jacek Władysław Bednarz, zam. Przyszów Zapuście , zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7.Ewa Helena Marut, zam. Gwoździec, zgłoszona przez Komitet Wyborczy KORWiN

8.Patrycja Natalia Wdowiak, zam. Cisów-Las, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

9.Elżbieta Pakuła, zam. Stany, zgłoszona przez Wójta Gminy Bojanów.

8) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 8 w Maziarni, Maziarnia Nr 126 w następującym składzie:

1.Agata Janina Tereszkiewicz, zam. Stany, zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2.Karolina Magdalena Cuber, zam. Przyszów Kołodzieje,  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”

3.Piotr Andrzej Kozioł, zam. Stany, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4.Dorota Anna Bednarczyk, zam. Stany, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5.Jarosław Kazimierz Błądek, zam. Maziarnia , zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Lidią Błądek

6.Renata Katarzyna Janiec, zam. Przyszów Kołodzieje,  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 

7.Elżbieta Maria Majchrzak, zam. Bojanów, zgłoszona przez Komitet Wyborczy KORWiN

8.Szymon Daniel Rębisz, zam. Maziarnia, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

9.Zofia Kruk, zam. Bojanów, zgłoszona przez Wójta Gminy Bojanów.

9) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 9 w Przyszowie Zapuściu, Przyszów Zapuście Nr 23 w następującym składzie:

1.Renata Małgorzata Dul, zam. Przyszów Łapówka, zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2.Ewelina Maria Pakuła, zam. Stany, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”

3.Anna Wdowiak, zam. Przyszów Zapuście,  zgłoszona przez Komitet Wyborczy  Prawo i Sprawiedliwość

4.Anna Bożena Bednarczyk, zam. Stany, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5.Magdalena Maria Sulich, zam. Przyszów Katy, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Lidią Błądek

6.Marek Andrzej Gajda, zam. Przyszów Burdze, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7.Łukasz Adam Szczęch, zam. Stany, zgłoszony przez Komitet Wyborczy KORWiN

8.Szymon Andrzej Błądek, zam. Przyszów Kołodzieje, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

9.Janusz Żołyniak, zam. Stany, zgłoszony przez Wójta Gminy Bojanów.

10) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 10 w Przyszowie Ruda, Przyszów Ruda Nr 38 w następującym składzie:

1.Ewa Monika Dąbal, zam. Przyszów Zapuście,  zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2.Stanisława Koc, zam. Stany,  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”

3.Sebastian Grzegorz Bieńko, zam. Przyszów Zapuście, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4.Stanisław Dariusz Adamus, zam. Przyszów Ruda,  zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5.Anna Bieleń, zam. Bojanów, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Lidią Błądek

6.Helena Teresa Olejarz, zam. Przyszów Zapuście,  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7.Dawid Marcin Wdowiak, zam. Przyszów Burdze, zgłoszony przez Komitet Wyborczy KORWiN

8.Tomasz Jacek Sudoł, zam. Stany, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

9.Krzysztof Kruk, zam. Przyszów Kołodzieje, zgłoszony przez Wójta Gminy Bojanów

11) Powołuję Obwodową Komisję Wyborczą nr 11 w Przyszowie Burdzach, Przyszów Burdze Nr 25 w następującym składzie:

1.Dorota Elżbieta Wyka, zam. Stany,  zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

2.Małgorzata Halina Baran,  zam. Gwoździec , zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz’15”

3.Barbara Ewa Rębisz, zam. Gwoździec, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

4.Mariusz Józef Adamus, zam. Przyszów Ruda,  zgłoszony przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

5.Lucyna Bieńko, zam. Przyszów Zapuście, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Razem z Lidią Błądek

6.Monika Małgorzata Kopeć, zam. Przyszów Zapuście, zgłoszona przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

7.Zofia Wdowiak, zam. Przyszów Burdze, zgłoszona przez Komitet Wyborczy KORWiN

8.Tomasz Marcin Wilk, zam. Przyszów Kołodzieje, zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!”

9.Danuta Barnaś, zam. Bojanów,  zgłoszona przez Wójta Gminy Bojanów

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                                                                                                Wójt 

                                                                                                                 Sławomir Serafin

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-10-05
Udostępniający: marcin_adm 2015-10-05
Liczba odwiedzin: 2540