Protokół z przebiegu losowania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Protokół

sporządzony w dniu 5 października 2015 roku

z przebiegu losowania członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień  25 października 2015 r.

 

Losowanie rozpoczęto w dniu 5 października 2015 roku o godzinie 8.32 

Losowaniu przewodniczył Pan Sławomir Serafin Wójt Gminy Bojanów.

Informację o losowaniu podano do publicznej wiadomości w dniu 2 października 2015 roku poprzez wywieszenie Informacji w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Urzędnik Wyborczy Joanna Pawłowska poinformowała, że zgodnie z podaną do publicznej wiadomości informacją do sześciu komisji zgłoszono po 9 kandydatów na członków obwodowych komisji, zatem zgodnie z art. 182 §7 kodeksu wyborczego konieczne jest ustalenie składów obwodowych komisji wyborczych w drodze publicznego losowania.

Losowanie dotyczyło następujących Obwodowych Komisji Wyborczych :

Nr 2 w Bojanowie

Nr 3 w Laskach

Nr 4 w Korabinie

Nr 5 w Cisowym- Lesie

Nr 6 w Gwoźdźcu

Nr 7 w Stanach.

W obwodowych komisjach Nr 1,8,9,10,11 nie było potrzeby przeprowadzania losowania.

W przebiegu losowania uczestniczył Pan Damian Zakrzewski.

Przebieg losowania.

Poszczególnych kandydatów oznaczono kolejnymi numerami wg pozycji umieszczenia 

w wykazie kandydatów, które zostały odczytane. Numery oznaczające poszczególnych kandydatów umieszczono w jednakowych kopertach. Po wymieszaniu losowano kolejno numery, którymi były oznaczone. Po wylosowaniu, wskazano nazwiska kandydatów do poszczególnych Obwodowych Komisji Wyborczych. Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych  wraz z imionami i nazwiskami kandydatów wchodzących w skład komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Losowanie zakończono w dniu 5 października 2015 roku o godzinie 8.45.

Na tym protokół zakończono.

                                                                                                                   Wójt

Sławomir Serafin

 

Załącznik do protokołu z przebiegu losowania.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Bojanowie, kandydaci:

1.Katarzyna Dziadura

2.Jan Władysław Baran

3.Tomasz Piotr Wilk

4.Agnieszka Natalia Małysa

5.Sylwia Maciąg

6.Tomasz Sławomir Olejarz

7.Iwona Ewa Nowak

8.Ewelina Aneta Rędzio

9.Beata Iwona Sudoł

Do Obwodowej Komisji do Spraw Referendum nr 2 w Bojanowie wylosowano następujące osoby:

1.Katarzyna Dziadura

2.Jan Władysław Baran

3.Tomasz Piotr Wilk

4.Agnieszka Natalia Małysa

5.Sylwia Maciąg

6.Tomasz Sławomir Olejarz

7.Iwona Ewa Nowak

8.Ewelina Aneta Rędzio

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 w Laskach, kandydaci:

1.Marta Agnieszka Maślanka

2.Agata Zofia Puzio

3.Zofia Ruszak

4.Zofia Monika Marut

5.Irena Teresa Gwóźdź

6.Joanna Koc

7.Karolina Jolanta Adamiak

8.Tomasz Konefał

9.Rafał Piotr Sudoł

Do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 wylosowano następujące osoby:

1.Marta Agnieszka Maślanka

2.Agata Zofia Puzio

3.Zofia Ruszak

4.Zofia Monika Marut

5.Irena Teresa Gwóźdź

6.Joanna Koc

7.Karolina Jolanta Adamiak

8.Rafał Piotr Sudoł

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 w Korabinie, kandydaci:

1.Krzysztof Dziadura

2.Monika Pluta

3.Magdalena Anna Czachor

4.Ewa Elżbieta Bednarczyk

5.Daria Agnieszka Marut

6.Stanisław Jan Kasica

7.Magda Maria Olejarz

8.Marek Stanisław Lesiczka

9.Łukasz Serafin.

Do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 wylosowano następujące osoby:

1.Monika Pluta

2.Magdalena Anna Czachor

3.Ewa Elżbieta Bednarczyk

4.Daria Agnieszka Marut

5.Stanisław Jan Kasica

6.Magda Maria Olejarz

7.Marek Stanisław Lesiczka

8.Łukasz Serafin.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 w Cisowym-Lesie, kandydaci:

1.Paweł Alfred Wyka

2.Michalina Julia Koc

3.Natalia Sądej

4.Kazimiera Helena Piekarz

5.Patrycja Cichoń

6.Stanisława Katarzyna Szczęch

7.Justyna Winogrodzka

8.Dorota Janiec

9.Karolina Magdziak

Do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 wylosowano następujące osoby:

1.Paweł Alfred Wyka

2.Natalia Sądej

3.Kazimiera Helena Piekarz

4.Patrycja Cichoń

5.Stanisława Katarzyna Szczęch

6.Justyna Winogrodzka

7.Dorota Janiec

8.Karolina Magdziak.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 w Gwoźdźcu, kandydaci:

1.Piotr Dąbal

2.Grażyna Zofia Sudoł

3.Bogusława Drelich

4.Anna Barbara Fila

5.Anna Janina Kowal

6.Józef Smusz

7.Zofia Winogrodzka

8.Justyna Lesiczka

9.Wojciech Tomasz Pałamarz.

Do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 wylosowano następujące osoby:

1.Piotr Dąbal

2.Grażyna Zofia Sudoł

3.Bogusława Drelich

4.Anna Barbara Fila

5.Anna Janina Kowal

6.Józef Smusz

7.Justyna Lesiczka

8.Wojciech Tomasz Pałamarz.

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 w Stanach, kandydaci:

1.Wojciech Jan Młynarski

2.Katarzyna Głuszak

3.Małgorzata Teresa Bednarz

4.Dominika Ewa Kudłacik

5.Justyna Agnieszka Żak

6.Jacek Władysław Bednarz

7.Ewa Helena Marut

8.Patrycja Natalia Wdowiak

9.Katarzyna Halina Zaguła.

Do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 wylosowano następujące osoby:

1.Wojciech Jan Młynarski

2.Katarzyna Głuszak

3.Małgorzata Teresa Bednarz

4.Dominika Ewa Kudłacik

5.Justyna Agnieszka Żak

6.Jacek Władysław Bednarz

7.Ewa Helena Marut

8.Patrycja Natalia Wdowiak.


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-10-05
Udostępniający: Administrator 2015-10-05
Liczba odwiedzin: 4656
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Protokół z przebiegu losowania członków obwodowych komis... Administrator 2015-10-05 11:31:26
1 Protokół z przebiegu losowania członków obwodowych komis... Administrator 2015-10-05 11:31:07