Informacja na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym podaje się do publicznej wiadomości informację o składach obwodowych komisji wyborczych wraz z pełnionymi w komisji funkcjami

Informacja

na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym podaje się do publicznej wiadomości informację o składach obwodowych komisji wyborczych wraz z pełnionymi w komisji funkcjami. 

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 82 /2015 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Bojanów dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 6 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 82 /2015

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 17 sierpnia 2015 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie gminy Bojanów dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego wyznaczonego na dzień 6 września 2015 r.

Czytaj więcej...

Protokół z przebiegu losowania członków obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonym na dzień 6 września przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej referendum ogólnokrajowym

Protokół
sporządzony w dniu 14 sierpnia 2015 roku

z przebiegu losowania członków obwodowych komisji do spraw referendum
w zarządzonym na dzień 6 września przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej referendum ogólnokrajowym

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 lipca 2015 roku

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY BOJANÓW Z DNIA 23 lipca 2015 roku

Na podstawie art. 6 § ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) oraz 16 § 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym, podaję do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym  zarządzonym  na  dzień  6  września  2015 r.

Czytaj więcej...