Uzupełnienie składu Obwodowej Komisji Wyborczej

ZARZĄDZENIE nr 43/2014 

Wójta Gminy Bojanów

z dnia 19 maja 2014 r.

 

w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej

 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 184 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.) 

 

zarządzam:

 

§ 1

P o w o ł u j ę Panią Janinę Rucką zgłoszoną przez osobę upoważnioną przez pełnomocnika komitetu wyborczego KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy w skład  Obwodowej Komisji  Wyborczej  Nr 5 w Cisowym Lesie w miejsce członka komisji, którego członkostwo wygasło, w związku ze zmniejszeniem się składu Komisji poniżej dopuszczalnego minimum, tj. 7 członków.

     

    

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.                                

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Szczęch 2014-05-20
Udostępniający: marcin_adm 2014-05-20
Liczba odwiedzin: 1278