Uzupełnienie składu Obwodowej Komisji Wyborczej

ZARZĄDZENIE nr 39/2014
Wójta Gminy Bojanów
z dnia 13 maja 2014 r.

w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej
Na podstawie art. 182 § 1 pkt. 1 i § 2 pkt 1 w związku z art. 184 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.)

zarządzam:

§ 1


P o w o ł u j ę Panią Stanisławę Kowal zgłoszoną przez osobę upoważnioną przez pełnomocnika komitetu wyborczego KW Polskie Stronnictwo Ludowe  w  skład  Obwodowej Komisji  Wyborczej  Nr 11 w Przyszowie Burdzach w miejsce członka komisji, którego członkostwo wygasło, w związku ze zmniejszeniem się składu Komisji poniżej dopuszczalnego minimum, tj. 7 członków.
    

 
§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Urzędnikowi Wyborczemu.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.                               Wytwarzający/Odpowiadający: Agnieszka Szczęch 2014-05-13
Udostępniający: marcin_adm 2014-05-13
Liczba odwiedzin: 1388