Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Uchwała Nr XIV/109/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr XIV/108/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2019
Uchwała Nr XIV/106/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Budżetowa Gminy Bojanów na rok 2020 Nr XIV/105/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2019
Uchwała Nr XIV/104/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego
Uchwała Nr XIV/103/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia na 2020 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej
Uchwała Nr XIII/102/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów
Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2019
Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/137/2016 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie określenia, w odniesieniu do jednostek organizacyjnych gminy zaliczonych do sektora finan