Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotcji na rok 2023 dla przedszkoli w Gminie Bojanów

Ogłoszenie
Wójta Gminy Bojanów

w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 dla przedszkoli w Gminie Bojanów
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j.) oraz art. 12, art.43 ust. 1 pkt 1 i art. 44 ust.

1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930 t.j.)

  1. Dokonuje się w miesiącu marcu 2023 roku pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2023 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Bojanów.
  2. Ustala się po aktualizacji, o której mowa w pkt. 1, podstawową kwotę dotacji na rok 2023 na jednego ucznia w publicznym przedszkolu wynosi rocznie 13.364,07 zł. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wynosi rocznie 15.452,55 zł.
  3. Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 roku w:
  • w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bojanów - 186 uczniów (w tym 1 uczeń z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
  • w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów - 62 uczniów (w tym 1 uczeń z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Ogłoszenie.pdf


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2023-07-26
Udostępniający: marcin_adm 2023-07-26
Liczba odwiedzin: 48