Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla przedszkoli w Gminie Bojanów

Ogłoszenie
Wójta Gminy Bojanów
w sprawie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2022 dla przedszkoli
w Gminie Bojanów


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U.2022.559 t.j.) oraz art. 12, art.43 ust. 1 pkt 1 i art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27
października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930 t.j.)

1. Dokonuje się w miesiącu marcu 2022 roku pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji
na rok 2022 dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Bojanów.
2. Ustala się po aktualizacji, o której mowa w pkt. 1, podstawową kwotę dotacji na rok 2022 na
jednego ucznia w publicznym przedszkolu wynosi rocznie 12.129,08 zł.
Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
wynosi rocznie 14.315,77 zł.
3.Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej
według stanu na dzień 30 września 2021 roku w:
a) w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bojanów - 172 uczniów (w tym 3 uczniów z
niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego);
b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Bojanów - 55 uczniów (w tym 1 uczeń z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego).

 

Dokument.pdf


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz 2022-04-05
Udostępniający: marcin_adm 2022-04-05
Liczba odwiedzin: 267