Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2021 r.

 

Ogłoszenie 

Wójta Gminy Bojanów 

w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2021 r. 

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 17) Wójt Gminy Bojanów ogłasza podstawowe kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli dotowanych z budżetu Gminy Bojanów, statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Bojanów w 2021 r.

Podane wartości obowiązują od dnia 1 stycznia 2021 r. do czasu ich aktualizacji:

1. Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w publicznym przedszkolu wynosi rocznie – 11.808,18 zł; 

2.Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wynosi rocznie – 11.917,67 zł;

3.Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 roku w:

a) w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bojanów – 148 uczniów (w tym 2 uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z czego jeden posiadający opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka);

 

b) w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów – 66 uczniów (w tym 1 uczeń z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Dokument.pdf


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz 2021-01-20
Udostępniający: marcin_adm 2021-01-20
Liczba odwiedzin: 527