Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020 r.

Bojanów, dn. 31 stycznia 2020 r.

 

Ogłoszenie 

Wójta Gminy Bojanów 

w sprawie podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020 r. 

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz.U. z 2020 r. poz. 17) Wójt Gminy Bojanów ogłasza podstawowe kwoty dotacji dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli dotowanych z budżetu Gminy Bojanów, statystyczną liczbę uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w Gminie Bojanów w 2020 r.

Podane wartości obowiązują od dnia 1 stycznia 2020 r. do czasu ich aktualizacji:

1.Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w publicznym przedszkolu wynosi rocznie – 10.874,39 zł; 

2.Podstawowa kwota dotacji na jednego ucznia w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wynosi rocznie – 7.384,77 zł;

3.Statystyczna liczba uczniów ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 roku w:

a)w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bojanów – 138 uczniów ( w tym 2 uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z czego jeden posiadający opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka);

b)w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów – 75 uczniów (w tym 2 uczniów z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, z czego jeden posiadający opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2020-02-07
Udostępniający: marcin_adm 2020-02-07
Liczba odwiedzin: 753