Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego

W dniu 08.09.2021r. do Urzędu Gminy Bojanów wpłynęła oferta Stowarzyszenia Gminna Akademia Sportu „ŁĘG” z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na realizację zadania Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci kandydujących do drużyn piłkarskich

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1057) oferta podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu Gminy Bojanów oraz na tablicy ogłoszeń.

Zastrzeżenia do niniejszej oferty można składać w formie pisemnej do dnia 15.09.2021r. do godziny 15:30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5.

Treść oferty jest dostępna w Urzędzie Gminy Bojanów, pokój nr 12, na stronie internetowej Urzędu Gminy Bojanów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferta na zadanie publiczne.pdf


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2021-09-09
Udostępniający: marcin_adm 2021-09-09
Liczba odwiedzin: 110