Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stalowa Wola, dnia 26 lipca 2021 r.

RZ.ZUZ.4.4210.193.2021.AS

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia  20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.), informuję o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną, z lokalizacją i oddziaływaniem na teren obejmujący działkę o nr ew. 770, obręb 0004 Gwoździec, jednostka ewidencyjna 181802_2 Bojanów, powiat stalowowolski, województwo podkarpackie, w związku z inwestycją pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1035R Cisów Las- Gwóździec- Nowy Nart w zakresie budowy chodnika  w m. Gwoździec’’.

Z-ca Dyrektora

Zarządu Zlewni

Fabian Zięba

Niniejszą informację zamieszcza się: 

1.Tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojanów.

2.Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

3.Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, Aa.


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2021-07-28
Udostępniający: marcin_adm 2021-07-28
Liczba odwiedzin: 127