Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Lista osób spełniających wymogi formalne po I etapie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bojanowie
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze tj. podinspektora ds. zamówień publicznych, działalności gospodarczej i profilaktyki antyalkoholowej.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze tj. podinspektora ds. gospodarki gruntami i mieniem komunalnym.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze tj. referenta ds. świadczeń rodzinnych.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze tj. Inspektora ds. obrony cywilnej, zespołu reagowania kryzysowego, kancelarii tajnej i obsługi sekretariatu.
Konkursy na stanowiska Dyrektora PSP Nr 2 w Bojanowie i Dyrektora PG Nr 2 w Stanach
Informacja o ogłoszeniu wyników naboru na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych w UG.
Informacja dotycząca naboru na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko - Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie ogłoszonego w dniu 11 października 2005 roku
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat loklanych w Urzędzie Gminy w Bojanowie, którzy złożyli swe aplikacje w związku z ogłoszonym w dniu 11 października 2005 roku naborem na ww. stano
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko młodszego referenta ds. wymiaru podatków i opłat loklanych w Urzędzie Gminy w Bojanowie, którzy złożyli swe aplikacje w związku z ogłoszonym w dniu 11 października 2005 roku naborem na ww. stano
Zarządzenie Nr 46/2005 Wójta Gminy Bojanów
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie Nr 40/2005 Wójta Gminy Bojanów z dnia 11.10.2005r. w sprawie wprowadzenia realulaminu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w UG i na stanowiskach kierowników jednostek organizacyjnych gminy.