Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przyszowie - Zapuściu
Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie
Wójt Gminy Bojanów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach
Wójt Gminy Bojanów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przyszowie - Zapuściu
Wójt Gminy Bojanów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie
Informacja o wynikach konkursu na świadczenie usług psychologicznych, informacyjnych oraz poradnictwa w ramach programu profilaktyki
Informacja o kandydatach w konkursie na świadczenie usług psychologicznych, informacyjnych oraz poradnictwa w ramach programu profilaktyki
Konkurs na świadczenie usług psychologicznych
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Asystenta Rodziny w GOPS w Bojanowie
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko Asystenta Rodziny w GOPS w Bojanowie
Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie w sparawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko asystenta rodziny w GOPS w Bojanowie
Ogłoszenie Kierownika GOPS o naborze na stanowisko pracy Asystent Rodziny
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownika Centrum Usług Wspólnych
Informacja o spełnieniu wymogów formalnych przez kandydatów w konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. płac oraz centralizacji podatku VAT
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne stanowisko urzędnicze do spraw płac oraz centralizacji podatku VAT w Urzędzie Gminy Bojanów
Ogłoszenie o konkursie na Kierownika Centrum Usług w Bojanowie
Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac i centralizacji podatku VAT
Informacja o niespełnieniu wymogów formalnych przez kandydatów w konkursie na Dyrektora GOK w Bojanowie
Zarządzenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Zarządzenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Wójt Gminy Bojanów ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu 71