Podkategorie

Pokaż # 
Tytuł
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Informacja o spełnieniu wymogów formalnych w konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o konkursie na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
Konkurs na stanowisko Kierownika Domu Opieki Dziennej w Maziarni
INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów Urzędu Gminy Bojanów
INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYM WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W REFERACIE FINANSÓW URZĘDU GMINY BOJANÓW
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW o otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansów Urzędu Gminy Bojanów
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. płac w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent ds. księgowości budżetowej w Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
Informacja o liczbie kandydatów spełniającym wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MŁODSZY REFERENT DS. PŁAC
Informacja o liczbie kandydatów spełniającym wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze MŁODSZY EEFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Ogłoszenie Kierownika CUW w Bojanowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. księgowości budżetowej
Ogłoszenie Kierownika CUW w Bojanowie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: młodszy referent ds. płac
Ogłoszenie o naborze na stanowisko w projekcie "Przedszkolaki na start"
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Bojanów
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Bojanów
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Bojanów
Zarządzenie nr 37/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach
Zarządzenie nr 36/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przyszowie - Zapuściu
Zarządzenie nr 35/2017 Wójta Gminy Bojanów z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu wyłaniającego kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie
Wójt Gminy Bojanów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach
Wójt Gminy Bojanów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Przyszowie - Zapuściu
Wójt Gminy Bojanów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie
Informacja o wynikach konkursu na świadczenie usług psychologicznych, informacyjnych oraz poradnictwa w ramach programu profilaktyki
Informacja o kandydatach w konkursie na świadczenie usług psychologicznych, informacyjnych oraz poradnictwa w ramach programu profilaktyki