Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
9403 Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojanów sprawozd... Administrator 2021-05-05 12:28:42
9402 Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojanów sprawozd... Administrator 2021-05-05 12:28:03
9401 Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojanów sprawozd... Administrator 2021-05-05 12:27:07
9400 Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego... Administrator 2021-05-05 12:26:46
9399 Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy ... Administrator 2021-05-05 12:26:28
9398 Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy... Administrator 2021-05-05 12:26:05
9397 Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bojan... Administrator 2021-05-05 12:25:43
9396 Opinia o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za... Administrator 2021-05-05 12:24:48
9395 Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na rok 2020 Administrator 2021-05-05 12:24:18
9394 Opinia RIO o projekcie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finan... Administrator 2021-05-05 12:23:51
9393 Opinia RIO w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu... Administrator 2021-05-05 12:20:50
9392 Opinia o przedłożonym spr. z wykonania budżetu za 2018 ro... Administrator 2021-05-05 12:20:29
9391 Opinia w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu gmi... Administrator 2021-05-05 12:19:51
9390 Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy... Administrator 2021-05-05 12:19:27
9389 Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy ... Administrator 2021-05-05 12:19:18
9388 Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy ... Administrator 2021-05-05 12:18:51
9387 Opinia w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminow... Administrator 2021-05-05 12:18:23
9386 Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojanów sprawozd... Administrator 2021-05-05 12:17:57
9385 Opinia w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gmi... Administrator 2021-05-05 12:17:33
9384 Opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżet... Administrator 2021-05-05 12:17:04
9383 Opinia w sprawie rozpatrzenia przedłożonego projektu uchwa... Administrator 2021-05-05 12:16:43
9382 Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy... Administrator 2021-05-05 12:16:19
9381 Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojanów sprawozd... Administrator 2021-05-05 12:15:45
9380 Opinia w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gmi... Administrator 2021-05-05 12:14:51
9379 Opinia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z obj... Administrator 2021-05-05 12:14:26
9378 Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy... Administrator 2021-05-05 12:14:04
9377 IV Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania... Administrator 2021-05-05 10:42:10
9376 IV Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania... Administrator 2021-05-05 10:41:50
9375 IV Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania... Administrator 2021-05-05 10:41:34
9374 IV Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania... Administrator 2021-05-05 10:40:51