Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
54 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu ustny... Administrator
53 Informacja o wynikach przetargu ustnego ograniczonego na spr... Administrator
52 Zarządzenie Nr 73/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 czer... Administrator
51 Zarządzenie nr 74/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 czer... Administrator
50 Zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 cz... Administrator
49 Zarządzenie Nr 82/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 lip... Administrator
48 Wójt Gminy Bojanów ogłasza drugi przetarg ustny nieogran... Administrator
47 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznac... Administrator
46 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznac... Administrator
45 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony... Administrator
44 PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji... Administrator
43 PROTOKÓŁ z wyjazdowego posiedzenia Komisji Spraw Społec... Administrator
42 PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów i Ro... Administrator
41 PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boj... Administrator
40 PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji... Administrator
39 Protokół Nr 2/2022 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady ... Administrator
38 PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Rady ... Administrator
37 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy ... Administrator
36 PROTOKÓŁ Nr XXXIX/2022 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bo... Administrator
35 PROTOKÓŁ Nr XL/2022 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej ... Administrator
34 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ... Administrator
33 Obwieszczenie w sprawie "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 86... Administrator
32 Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej... Administrator
31 PLAN POSTEPOWAN GMINA BOJANÓW 2022 aktualizacja nr 5 Administrator
30 OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO o wydaniu decyzji o ... Grzegorz
29 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania adminis... Grzegorz
28 Informacja o wyniku drugiego przetargu ustnego ograniczonego... Administrator
27 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania "Budowa odcinka sie... Administrator
26 XLI Sesja Rady Gminy Bojanów Administrator
25 Obwieszczenie o zebraniu dowodów "Budowa odcinka sieci kana... Administrator