Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
363 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny ograniczony na ... Administrator
362 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego b... Administrator
361 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego b... Administrator
360 Informacja o wynikachprzetarguustnegoograniczonego na sprzed... Grzegorz
359 Sprostowanie ogłoszenia o drugim przetargu ustnym ograniczo... Grzegorz
358 OBWIESZCZENIE o zebraniu dowodów. Grzegorz
357 XXXV Sesja Rady Gminy Bojanów Administrator
356 Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Bojanów z dnia 3 styczn... Administrator
355 Zarządzenie nr 87/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 1 grud... Administrator
354 Zarządzenie nr 88/2021 Wójta Gminy Bojanów z dnia 1 grudn... Administrator
353 Wójta Gminy Bojanów w sprawie podstawowej kwoty dotacji or... Grzegorz
352 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego s... Administrator
351 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
350 Ogłoszenie - Lista osób zakwalifikowanych do udziału w dr... Grzegorz
349 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony ... Administrator
348 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego b... Administrator
347 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego b... Administrator
346 Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów o wydaniu decyzji o śro... Administrator
345 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie bu... Administrator
344 Konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu Administrator
343 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie bu... Administrator
342 Informacja o wynikach drugiego przetargu ustnego ograniczon... Administrator
341 Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Gminy... Administrator
340 Plan postępowań Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Boj... Administrator
339 Plan postępowań PSP w Stanach na 2022 rok Administrator
338 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie budowy i rozbudowy... Administrator
337 PROTOKÓŁ Nr XXXIV/2021 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bo... Administrator
336 PROTOKÓŁ Nr XXXV/2021 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej ... Administrator
335 UCHWAŁA NR XXXIV/237/2021 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 grud... Administrator
334 Uchwała Nr XXXIV/238/2021 Rady Gminy Bojanów z dnia 3 grud... Administrator