Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
39 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości lokalowyc... Administrator
38 Zarządzenie nr 8/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 stycz... Administrator
37 Wyjaśnienia nr 5 Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w ... Agnieszka Kobylarz
36 Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów w sprawie podstawowej kw... Administrator
35 Ogłoszenie nr 3 o modyfikacji treści SIWZ w przetargu znak... Agnieszka Kobylarz
34 Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów z dnia 6 lutego 2020 r. Administrator
33 Zarządzenie Nr 119/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 gru... Administrator
32 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz
31 Uchwała Nr XV/110/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 styczn... Administrator
30 Uchwała Nr XV/111/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 styczn... Administrator
29 Uchwała Nr XV/112/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 styczn... Administrator
28 Uchwała Nr XV/113/2020 Rady Gminy Bojanów z dnia 10 styczn... Administrator
27 Protokół Nr XIII/2019 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Boj... Administrator
26 Protokół Nr XIV/2019 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w... Administrator
25 Protokół Nr XV/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bojan... Administrator
24 XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bojanów Administrator
23 oGŁOSZENIE UPROSZCZONEJ OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLI... Agnieszka Kobylarz
22 Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez UKS Ni... Administrator
21 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
20 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
19 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
18 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
17 Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki Administrator
16 Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej ... Administrator
15 Zapytanie ofertowe dotyczy dostawy kruszywa z przeznaczeniem... Administrator
14 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samor... Administrator
13 ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 pa... Administrator
12 ZARZĄDZENIE Nr 103/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 pa... Administrator
11 ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 luty... Administrator
10 ZARZĄDZENIE Nr 17/2020 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 luty... Administrator