Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
385 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpni... Administrator
384 Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 sierp... Administrator
383 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane zna... Agnieszka Kobylarz
382 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz
381 Zapytanie ofertowe dotyczy usuwania wyrobów zawierających ... Administrator
380 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz
379 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz
378 Protokół Nr VI/2019 z nadzywczajnej sesji Rady Gminy Bojan... Administrator
377 Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w... Administrator
376 Protokół Nr VIII/2019 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej ... Administrator
375 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
374 Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 września 2019 ... Administrator
373 Inoformacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym zna... Agnieszka Kobylarz
372 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane zna... Agnieszka Kobylarz
371 Zapytanie ofertowe dotyczy dotyczy wyłącznie budowy sieci ... Administrator
370 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Us... Administrator
369 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz
368 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz
367 ZARZĄDZENIE nr 63/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 czer... Administrator
366 Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 czer... Administrator
365 ZARZĄDZENIE nr 65/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 lipca... Administrator
364 ZARZĄDZENIE nr 65a/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 lip... Administrator
363 ZARZĄDZENIE Nr 66/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 lip... Administrator
362 ZARZĄDZENIE Nr 68/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 si... Administrator
361 Zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 sierp... Administrator
360 ZARZĄDZENIE nr 70/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 sierp... Administrator
359 Zarządzenie Nr 72/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 sie... Administrator
358 Zarządzenie nr 73/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 sier... Administrator
357 ZARZĄDZENIE nr 74/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 sier... Administrator
356 ZARZĄDZENIE Nr 75/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 27 sier... Administrator