Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
475 Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Gminneg... Agnieszka Kobylarz
474 Zarządzenie Nr 29/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 kwie... Administrator
473 Zarządzenie nr 30/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwie... Administrator
472 Zarządzenie nr 31/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 kwie... Administrator
471 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki sam... Administrator
470 VI nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Bojanów Grzegorz
469 INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 26 kwie... Grzegorz
468 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
467 Zarządzenie Nr 35/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kwie... Administrator
466 Zarządzenie Nr 34/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 kw... Administrator
465 Zarządzenie nr 39/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 kwie... Administrator
464 Zarządzenie nr 40/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 kwi... Administrator
463 Rejestr Gminnych Instytucji Kultury Administrator
462 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości rolnych p... Administrator
461 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gmi... Administrator
460 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę k... Administrator
459 Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja doda... Administrator
458 Informacja dodatkowa do bilansu Administrator
457 Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budż... Administrator
456 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sp... Administrator
455 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzie... Administrator
454 Postanowienie Nr 123/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobregu ... Administrator
453 Zarządzenie Nr 37/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 25 kwie... Administrator
452 Zarządzenie nr 38/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 26 kwie... Administrator
451 Opinia o przedłożonym spr. z wykonania budżetu za 2018 ro... Administrator
450 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ... Grzegorz
449 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie bu... Administrator
448 Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publiczne... Administrator
447 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
446 Postanowienie Nr 172/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu... Administrator