Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
1178 Uchwała Nr XXXIII/261/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 cz... Administrator
1177 Uchwała Nr XXXIII/262/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 cz... Administrator
1176 Uchwała Nr XXXIII/263/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 cz... Administrator
1175 Uchwała Nr XXXIII/264/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 cz... Administrator
1174 Uchwała Nr XXXIII/265/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 cz... Administrator
1173 Uchwała Nr XXXIII/266/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 cz... Administrator
1172 Uchwała Nr XXXIII/267/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 cz... Administrator
1171 Uchwała Nr XXXIII/268/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 21 cz... Administrator
1170 PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2018 z sesji Rady Gminy Bojanów odbyt... Administrator
1169 ZARZĄDZENIE Nr 48/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 8 czer... Administrator
1168 Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 czer... Administrator
1167 Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 czer... Administrator
1166 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w rozeznaniu ... Agnieszka Kobylarz
1165 Wyjaśnienia nr 2 Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w p... Agnieszka Kobylarz
1164 Informacja OSPInformacja OSP w Przyszowie Zapuściu o wyborz... Agnieszka Kobylarz
1163 INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYM WYMAGANIA FO... Agnieszka Kobylarz
1162 Zarządzenie nr 63 /2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 li... Administrator
1161 INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANO... Agnieszka Kobylarz
1160 Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 cze... Administrator
1159 Zarządzienie Nr 53/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 cz... Administrator
1158 Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 lipca... Administrator
1157 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.13.2018 na... Agnieszka Kobylarz
1156 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie sporządzone za... Administrator
1155 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.14.2018 na... Agnieszka Kobylarz
1154 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.15.2018 na... Agnieszka Kobylarz
1153 Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego dot. zadania... Agnieszka Kobylarz
1152 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pn. Zakup mi... Agnieszka Kobylarz
1151 Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym p... Agnieszka Kobylarz
1150 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz
1149 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz