Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
70 Zarządzenie Nr 67/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 lipc... Grzegorz
69 Ogłoszenie o złożonej ofercie na realizację zadania publ... Administrator
68 Informacja o wyborze najkorzysteniejszej oferty w przetargu ... Agnieszka Kobylarz
67 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofer... Administrator
66 Postanowienia Prezydenta RP Administrator
65 Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów z dnia 14 sierpnia 2019 ... Administrator
64 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane zna... Agnieszka Kobylarz
63 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane zna... Agnieszka Kobylarz
62 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpni... Administrator
61 Zarządzenie Nr 71/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 sierp... Administrator
60 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane zna... Agnieszka Kobylarz
59 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz
58 Zapytanie ofertowe dotyczy usuwania wyrobów zawierających ... Administrator
57 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz
56 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz
55 Protokół Nr VI/2019 z nadzywczajnej sesji Rady Gminy Bojan... Administrator
54 Protokół Nr VII/2019 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w... Administrator
53 Protokół Nr VIII/2019 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej ... Administrator
52 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
51 Obwieszczenie Wójta Gminy Bojanów z dnia 5 września 2019 ... Administrator
50 Inoformacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym zna... Agnieszka Kobylarz
49 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane zna... Agnieszka Kobylarz
48 Zapytanie ofertowe dotyczy dotyczy wyłącznie budowy sieci ... Administrator
47 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy „Us... Administrator
46 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym znak... Agnieszka Kobylarz
45 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu n... Agnieszka Kobylarz
44 ZARZĄDZENIE nr 63/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 24 czer... Administrator
43 Zarządzenie nr 64/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 czer... Administrator
42 ZARZĄDZENIE nr 65/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 lipca... Administrator
41 ZARZĄDZENIE nr 65a/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 17 lip... Administrator