Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
519 Przedłożony projekt uchwały w sprawie wieloletniej progno... Administrator
518 Pozytywne zaopiniowanie prawidłowości planowanej kwoty dł... Administrator
517 Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojanów sprawozd... Administrator
516 Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy... Administrator
515 Rozpatrzenie przedłożonego projektu uchwały w sprawie Wie... Administrator
514 Opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżet... Administrator
513 Opinia w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gmi... Administrator
512 Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojanów sprawozd... Administrator
511 Wyrażenie opinii o możliwości spłaty kredytu długotermi... Administrator
510 Opinia o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy ... Administrator
509 Opinia o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy... Administrator
508 Ogłoszenie o ofercie na realizację zadania publicznego pn ... Administrator
507 Zarządzenie nr 109/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 28 gru... Administrator
506 Zarządzenie nr 1/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 styczn... Administrator
505 Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 styczn... Administrator
504 Początek kadencji 2018-2023 Administrator
503 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie pn... Administrator
502 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ... Administrator
501 Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 styczn... Administrator
500 Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Bojanów z dnia 2 stycz... Administrator
499 Ogłoszenie GZUK o przetargu nieograniczonym pn. Kompleksowa... Agnieszka Kobylarz
498 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zadanie pn. Kompleks... Agnieszka Kobylarz
497 Ogłoszenie w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodz... Administrator
496 Plan postepowań przetargowych Gminy Bojanów na rok 2019 Agnieszka Kobylarz
495 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn „Zakup i... Administrator
494 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pn „Zakup i... Administrator
493 Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert pn „ Zakup i... Administrator
492 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego p... Administrator
491 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
490 Informacja GZUK z otwaracia ofert w przetargu nieograniczony... Agnieszka Kobylarz