Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
652 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
651 Ogłoszenie o zamówieniu znak ZPB.271.20.2018 na dostawy pn... Agnieszka Kobylarz
650 Wyjaśnenia Zamawiającego - GZUK w Bojanowie dotyczące tre... Agnieszka Kobylarz
649 Informacja Zamawiającego - GZUK w Bojanowie o modyfikacji t... Agnieszka Kobylarz
648 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.21.2018 na... Agnieszka Kobylarz
647 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
646 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
645 Wójt Gminy Bojanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograni... Administrator
644 Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetar... Agnieszka Kobylarz
643 Informacja o wyborze najkorzystenijszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz
642 Informacja Zamawiającego GZUK z otwarcia ofert w przetargu ... Agnieszka Kobylarz
641 Ogłoszenie Zamawiającego o zmianie treści SIWZ w przetarg... Agnieszka Kobylarz
640 Zarządzenie nr 105/2018 Wójta Gminy Bojanów Szefa Obrony... Administrator
639 Zarządzenie nr 106/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 gru... Administrator
638 Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 gru... Administrator
637 Zarządzenie nr 108/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 13 gru... Administrator
636 Uchwała Nr I/1/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 listopada... Administrator
635 Uchwała Nr I/2/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 19 listopada... Administrator
634 Uchwała Nr II/3/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniają... Administrator
633 Uchwała Nr II/4/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ... Administrator
632 Uchwała Nr II/5/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ... Administrator
631 Uchwała Nr II/6/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniają... Administrator
630 Uchwała Nr II/7/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopad... Administrator
629 Uchwała Nr II/8/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopad... Administrator
628 Uchwała Nr II/9/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopad... Administrator
627 Uchwała Nr II/10/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopa... Administrator
626 Uchwała Nr II/11/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopa... Administrator
625 Uchwała Nr II/12/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopa... Administrator
624 Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopa... Administrator
623 Uchwała Nr II/14/2018 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 listopa... Administrator