Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
579 Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia w... Administrator
578 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie pozwole... Administrator
577 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
576 ZARZĄDZENIE Nr 91/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 18 paź... Administrator
575 ZARZĄDZENIE nr 92/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 paź... Administrator
574 Zarządzenie Nr 95/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31.10.2... Administrator
573 Zarządzenie Nr 96/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 31 paź... Administrator
572 Zarządzenie nr 98/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 listo... Administrator
571 Zarządzenie Nr 99/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 listo... Administrator
570 Zarządzenie Nr 100/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 list... Administrator
569 Zarządzenie nr 101/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 21 lis... Administrator
568 Zarządzenie nr 102/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 23 lis... Administrator
567 Zarządzenie nr 104/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 30 lis... Administrator
566 Ogłoszenie GZUK o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.o... Agnieszka Kobylarz
565 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
564 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego ... Administrator
563 Ogłoszenie o zamówieniu znak ZPB.271.20.2018 na dostawy pn... Agnieszka Kobylarz
562 Wyjaśnenia Zamawiającego - GZUK w Bojanowie dotyczące tre... Agnieszka Kobylarz
561 Informacja Zamawiającego - GZUK w Bojanowie o modyfikacji t... Agnieszka Kobylarz
560 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.21.2018 na... Agnieszka Kobylarz
559 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
558 Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznacz... Administrator
557 Wójt Gminy Bojanów ogłasza drugi przetarg ustny nieograni... Administrator
556 Wyjaśnienia Zamawiającego na zapytania Wykonawcy w przetar... Agnieszka Kobylarz
555 Informacja o wyborze najkorzystenijszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz
554 Informacja Zamawiającego GZUK z otwarcia ofert w przetargu ... Agnieszka Kobylarz
553 Ogłoszenie Zamawiającego o zmianie treści SIWZ w przetarg... Agnieszka Kobylarz
552 Zarządzenie nr 105/2018 Wójta Gminy Bojanów Szefa Obrony... Administrator
551 Zarządzenie nr 106/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 gru... Administrator
550 Zarządzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 12 gru... Administrator