Nr up down Tytuł Udostępniający Data down up
837 Wyjaśnienia nr 2 Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w p... Agnieszka Kobylarz
836 Informacja OSPInformacja OSP w Przyszowie Zapuściu o wyborz... Agnieszka Kobylarz
835 INFORMACJA O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYM WYMAGANIA FO... Agnieszka Kobylarz
834 Zarządzenie nr 63 /2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 16 li... Administrator
833 INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANO... Agnieszka Kobylarz
832 Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 cze... Administrator
831 Zarządzienie Nr 53/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 22 cz... Administrator
830 Zarządzenie nr 62/2018 Wójta Gminy Bojanów z dnia 9 lipca... Administrator
829 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.13.2018 na... Agnieszka Kobylarz
828 Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie sporządzone za... Administrator
827 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.14.2018 na... Agnieszka Kobylarz
826 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.15.2018 na... Agnieszka Kobylarz
825 Zapytanie ofertowe w ramach rozeznania cenowego dot. zadania... Agnieszka Kobylarz
824 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pn. Zakup mi... Agnieszka Kobylarz
823 Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym p... Agnieszka Kobylarz
822 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz
821 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz
820 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.12.2018... Agnieszka Kobylarz
819 Ogłoszenie GOPS w Bojanowie o zamówieniu publicznym na dos... Agnieszka Kobylarz
818 Ogłoszenie GOPS w Bojanowie o zamówieniu publicznym na dos... Agnieszka Kobylarz
817 Wójt Gminy Bojanów ogłasza Przetarg Ustny Nieograniczony ... Administrator
816 Wyjaśnienia Zamawiającego dotyczące treści SIWZ w przeta... Agnieszka Kobylarz
815 Informacja z otwarcia ofert w przetargu znak ZPB.271.13.2018... Agnieszka Kobylarz
814 Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na... Agnieszka Kobylarz
813 Wyjasnienia GOPS dotyczące treści SIWZ w przetargu nieogra... Agnieszka Kobylarz
812 Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na z... Agnieszka Kobylarz
811 Ogłoszenie Administrator
810 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz
809 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu z... Agnieszka Kobylarz
808 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym znak ZPB.271.16.2018 na... Agnieszka Kobylarz